Pacientska aliancia NIE RAKOVINE na čele so svojimi zakladateľmi, ktorými sú známe tváre Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková, sa každodenne usiluje pomôcť a zlepšiť situáciu pre stovky onkologických pacientov na Slovensku.

Nakoľko je ostrieľané pravidlo „v jednote je sila“ pri tak dôležitých situáciách ako záchrana ľudského života platné dvojnásobne, je jedným z hlavých cieľov aliancie NIE RAKOVINE spájať úsilie ľudí z rôznych sfér a do pomoci pre onkologických pacientov zainteresovať všetkých, ktorí majú vplyv na zlepšenie situácie v tejto oblasti na Slovensku a chcú sa podieľať na pomoci v boji proti tak zákernej chorobe, akou je rakovina.

Je dôležité pomáhať tam, kde to má zmysel a záchrana ľudských životov rozhodne zmysel má. K našim členom, mnohým zástupcom onkologických pacientov, desiatkam dobrovoľníkom sa už dnes môžete pripojiť aj vy – veď akákoľvek pomoc je dnes mimoriadna vzácna. Našimi edukačnými aktivitami vzdelávame širokú verejnosť a spájame mnohé štátne orgány vrátane Ministerstva zdravotníctva s poisťovňami, lekármi a samotnými pacientmi, s cieľom presadiť záujmy a potreby onkologických pacientov do roviny maximálnej pomoci. Podieľame sa tiež na spoluvytváraní zákonov a celoplošnej komunikácii prostredníctvom médií a sociálnych sietí, pretože vieme, že len silný hlas prekričí tie slabšie. Tým našim hlasom hovoríme: NIE RAKOVINE.

Aj prostredníctvom vašich 2 % môžete podporiť naše aktivity a vďaka vašej pomoci sa tiež podieľať na záchrane ľudských životov. Pomôžte nám pomáhať iným – pacientom s onkologickými ochoreniami a ich blízkym, ktorí si zaslúžia maximálnu dostupnú starostlivosť a dôstojný život.

Údaje o.z. NIE RAKOVINE pre asignáciu 2 % z daní sú nasledovné:

Obchodné meno: NIE RAKOVINE
Adresa: Cukrová 14, 81101 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa(IČO/SID): 50654896

Tlačivá a všetky ďalšie postupy pre darovanie 2% nájdete na nasledovnom odkaze tu nierakovine.sk/venujte-2-percenta-z-dani

Sme nesmierne vďační za všetky prostriedky, ktoré nám dobrosrdeční darcovia zašlú. Ak ste sa aj vy rozhodli naše združenie podporiť, môžete tak okrem iného urobiť zaslaním finančných prostriedkov.

Bankové spojenie: IBAN SK31 1100 0000 0029 4004 8994

Ďakujeme, že spolu s nami hovoríte NIE RAKOVINE

Pridaj komentár