Janka Krištof je ďalším príkladom toho, že aj ženy sa vedia realizovať v technickej oblasti. Žena, ktorá sa okrem iného venuje dizajnérstvu, vychováva dve deti a stará sa o domácnosť, priniesla v minulom roku na Slovensko netradičné riešenia pre firmy v oblasti marketingu. Táto oblasť nebola pre ňu cudzia, nakoľko jej manžel Martin sa intenzívne pohybuje v marketingu už od roku 2009. Jej technické danosti, ktoré v oblasti dizajnérstva využívala, boli predzvesťou rýchleho chápania súvislostí fungovania systému. Okrem toho má Janka vizionársky prístup k riešeniam, baví ju prepájanie tradičného prístupu s inovátorskými a modernými riešeniami. O tom, čo ju k tomu viedlo a aké sú jej vízie v spoločnosti ktorú založila, sme sa porozprávali pri nedávnej káve.

Vizionársky marketingový nástroj priniesla na slovenský trh žena! Čo všetko nám o sebe prezradila inovatívna Janka Krištof?

FOTO: Zuzana Halvoniková

Janka, spoločnosť Evis Solutions, s.r.o., ktorú ste založili, je inovatívna spoločnosť, v rámci ktorej prichádzate s novinkami pre firmy poskytujúce služby a produkty s doteraz netradičnými inovátorskými riešeniami. Čo bolo prvým podnetom pre vznik takto zameranej firmy?

Vidím príležitosť a nemám strach! Rozmýšľam nad tým, ako by tieto netradičné riešenia mohli fungovať a čo všetko by mohli prepojiť. Keď prišli českí kolegovia a začali mi o c-all hovoriť, hneď mi hlavou prebehli myšlienky, kde by sa c-all dal využiť. Na Slovensku sa v tej dobe nevyužívalo prepojenie online konverzií s telefonickými konverziami a ja som v tom videla veľký potenciál. Telefonické hovory sú hodnotnejšie – pri dopyte ako v online prostredí, zákazník má iné správanie a je tu vyššia pravdepodobnosť získať potenciálneho zákazníka. V súčasnosti sú najhodnotnejšou komoditou v rámci podnikania dáta. Klient môže získať dáta efektivity kampaní v rámci telefonických konverzií z online aj offline prostredia, či už podľa typu médií, kreatívneho návrhu, regiónov, sezónnosti, formulácie reklamného posolstva, či špecializácie na určitú cieľovú skupinu. C-all ma jednoducho nadchlo, nakoľko na Slovensku podobný nástroj v takomto rozsahu neexistuje, a keď prišla ponuka spolupráce, neváhala som ani sekundu.

Aká je vízia spoločnosti Evis Solutions,s.r.o.?

Našou víziou je prepojiť inovátorské riešenia s tradičnými marketingovými nástrojmi a zefektívniť ich aplikáciu v praxi.

Sú slovenskí marketéri otvorení inováciám?

Na jednej strane sú, na druhej strane nie sú. Ak na trh príde malá firma, síce s inovátorskými riešeniami, avšak je ich ťažko presvedčiť, aby tieto riešenia začali využívať a implementovať v praxi.

Produkt c-all sa v Čechách stal kľúčovým nástrojom v rámci zefektívnenia využívania tradičných marketingových nástrojov. V rámci jeho poskytovania získali klienti dáta, vďaka ktorým sa zlepšil servis pre ich zákazníkov a vedeli tak optimalizovať a zefektívniť nastavenie marketingových aktivít. Dôkazom sú veľké značky, ktoré službu využívajú. Ktoré spolupráce na slovenskom trhu, vy ako výhradný distribútor, považujete za váš najväčší úspech?

Inovatívny marketingový nástroj c-all je úspešne využívaný marketérmi v Čechách, čoho dôkazom je implementácia tohto nástroja v rámci veľkých značiek, ako sú Česká spořitelna, ČEZ, Central Group, Novasol, Modrá pyramída, či Home Credit. Na Slovensku je pre mňa  úspechom implementácia C-all v spoločnostiach Translata a Clinica orthopedica.

Aké nedostatky najčastejšie zisťujete vďaka implementovaniu c-all nástroja v spoločnostiach, ktoré sa stali vašimi zákazníkmi?

Takmer v každej spoločnosti sme natrafili na ten istý problém – nepripravené telefonické zabezpečenie, zastaraný systém, staré ústredne.

V čom vidíte najväčší prínos implementovania c-all riešenia pre klientov?

Najväčším prínosom implementácie c-all riešenia je získavanie telefonických konverzií, či už z online, alebo offline prostredia. Vďaka c-all riešeniu získavate konkrétne údaje o tom, ktorý z využitých nástrojov v rámci reklamy má akú odozvu, tým pádom viete na základe spracovania a vyhodnotenia dát optimalizovať náklady na kampane. C-all prináša ďalšie možnosti využitia dát, ktoré systém vie generovať – ako napríklad nahrávanie telefonických hovorov, čím viete zvýšiť kvalitu poskytovanej služby. Dôležitou súčasťou systému je meranie nezdvihnutých hovorov. Klient, ktorý službu využíva, získava informáciu, v akom časovom období zákazník volal, ako dlho čakal na linke, a pod. Ak tieto dáta máte k dispozícií, dokážete efektívnejšie zabezpečiť prevádzku, aby ste ju posilnili v čase, keď zákazníci prejavili záujem o službu či produkt a zlepšili servis pre potenciálnych zákazníkov. Aplikácia interného hodnotenia hovorov vám poskytne dáta výťažnosti a taktiež viete optimalizovať web na základe priemerného času od návštevy webu k zavolaniu potenciálneho zákazníka.

Okrem zavedenia a nastavenia systému v rámci spoločnosti, aký ďalší servis spoločnostiam poskytujete?

V rámci c-all servisu klienti získavajú spracovanie dát, výstupy a navrhnutie optimalizácie marketingových aktivít. Taktiež vieme navrhnúť stratégiu pre zlepšenie cielenia reklamy.

Aké ďalšie novinky v rámci služby pripravujete?

Pripravujeme rozoznávanie hlasu podľa emócií – systém bude vedieť rozoznať, či bol zákazník spokojný, nahnevaný, atď. V rámci spoločnosti Evis ponúkame zabezpečenie celej telefonickej štruktúry a taktiež pripravujeme ďalšie novinky ako napríklad web aplikácie, VIDEO IP, WIFI a SMS – marketingové nástroje.

Pridaj komentár