Od piatku 13. novembra 2020, až do nedele 15. novembra 2020, bude VŠMU predstavovať možnosti štúdia na virtuálnych Dňoch otvorených dverí. Nakoľko sa dvere do sveta umenia nemôžu tento rok otvoriť fyzicky, rozhodli sa to všetky tri fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave skúsiť prostredníctvom internetu. Vysoká škola múzických umení je najväčšou umeleckou školou na Slovensku a všetkým záujemcom o štúdium ponúka rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.

„Kríza, ktorú pandémia vyvolala, nás všetkých učí flexibilite. Rozhodli sme sa preto tradíciu otvárania dverí na našich fakultách tento rok nevynechať a využiť možnosti, ktoré ponúka online priestor. Tentoraz sa spolu pozrieme nielen do priestorov školy, ale vo viacerých prípadoch aj do domácich pracovní pedagógov a pedagogičiek,“ približuje Matúš Benža, prorektor školy pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť.

Dni otvorených dverí odprezentujú jednotlivé katedry, ateliéry a oddelenia fakúlt, priestory školy, ktorými kedysi prechádzali a stále prechádzajú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry, atmosféru jej života, ale aj možnosti, ktoré svojim budúcim študentkám a študentom ponúka. Program živého prenosu na sociálnych sieťach bude zahŕňať rozhovory s osobnosťami jednotlivých fakúlt, predstavenia študijných odborov a plánov, informácie o prijímacích pohovoroch, ale aj ukážky prác študentov a študentiek školy – viaceré dokonca v internetovej premiére.

Online prezentácie budú prebiehať prostredníctvom živého prenosu na sociálnej sieti Facebook. V piatok 13. novembra dostane priestor Filmová a televízna fakulta, sobota 14. novembra bude patriť Divadelnej fakulte a v nedeľu 15. novembra sa predstaví Hudobná a tanečná fakulta.

Program každého dňa otvorí rozhovor naživo s osobnosťami jednotlivých fakúlt, do ktorého budú môcť svojimi otázkami prispieť aj diváčky a diváci. Filmársku časť akademickej obce budú zastupovať režisér Martin Šulík a scenárista Marek Leščák. Spomedzi divadelníkov prídu diskutovať režisér Marián Amsler, scénograf a architekt Peter Mazalán a bábkoherečka Katarína Aulitisová. O hudobných a tanečných odboroch porozprávajú klaviristka Jordana Palovičová, tanečná pedagogička Miroslava Kovářová a operný spevák Peter Mikuláš.

Program bude po úvodných rozhovoroch pokračovať prezentáciami fakúlt a ich katedier či ateliérov. Záujemcovia a záujemkyne o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach prijatia, prijímacom procese či náplni štúdia jednotlivých študijných plánov. V závere ponúkne každý z troch online prenosov ukážky zo študentskej tvorby – koncerty, vystúpenia, divadelné inscenácie či slovenskú internetovú premiéru úspešného absolventského filmu.

Podrobnosti o programe a všetky tri živé prenosy budú k dispozícii vo facebookovej udalosti Dni otvorených dverí VŠMU.

Program podujatia:

Piatok, 13. november – Filmová a televízna fakulta:

15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Martinom Šulíkom a Marekom Leščákom, moderuje Barbora Bakošová

16:00 – Zo života ateliérov a katedier– predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov

18:00 – Pre čisté svedomie – slovenská online premiéra absolventského filmu

18:30 – Diskusia s tvorcami filmu Pre čisté svedomie

Sobota, 14. november – Divadelná fakulta:

15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Mariánom Amslerom, Petrom Mazalánom a Katarínou Aulitisovou, moderuje Barbora Bakošová

16:00 – Zo života katedier– predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov

18:30 – Kačka, Smrť a Tulipán – bábková inscenácia
19:30 – Myseľ – činoherná inscenácia

20:30 – Diskusia s Pavlom Viechom, režisérom inscenácie Myseľ

Nedeľa, 15. november – Hudobná a tanečná fakulta:
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Jordanou Palovičovou, Miroslavou Kovářovou a Petrom Mikulášom, moderuje Barbora Bakošová

16:00 – Zo života katedier– predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov

18:00 – Grieg – Zeljenka– koncert

Pridaj komentár