Slovenský ochranný zväz autorský na galavečeri v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava vo štvrtok 20. septembra odovzdá ocenenia za rok 2017. Bude to už 22. ročník tohto podujatia, v rámci ktorého budú ocenení nielen autori, ale aj nahrávacie spoločnosti s najúspešnejšími zvukovými nosičmi a rádia, ktoré majú najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

Veľkú cenu SOZA za rok 2017 získa Marika Gombitová!!! Ktoré ďalšie ocenenia budú na slávnostnom galavečeri odovzdané?

„Ceny SOZA sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Výsledky prvej časti sú výsledkom štatistického spracovania hlásení od používateľov, ide o tzv. štatistické ceny. Druhú časť tvoria honorárne ceny, ktoré sa udeľujú na základe rozhodnutia dozornej rady SOZA,“ objasňuje ich princíp jej predseda Matúš Jakabčic a dodáva: „Je to veľmi príjemná časť našej činnosti, pretože môžeme oceniť a pripomenúť si autorskú tvorbu najvýznamnejších osobností slovenskej hudby.“

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2017 ju získa Marika Gombitová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek slovenskej populárnej hudby, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do jej dejín svojím životným príbehom, ako aj tvorbou. Nahrala deväť albumov, na ktoré skomponovala viac ako 60 skladieb. Sú medzi nimi aj také klenoty ako Koloseum, Zem menom Láska, Neznámy pár, Adresa ja adresa ty, Paradiso, V období dažďa a iné. Marika Gombitová je prvou ženou, ktorá získa toto prestížne ocenenie v jeho doterajšej histórii.

„Ja si ju veľmi vážim a považujem ju za špičkovú autorku. Ukázalo sa, že v Moduse boli nielen traja dobrí speváci, ale aj traja skvelí skladatelia. Už jej prvé skladby, Prstienky z trávy a Na rozlúčku, boli nádherné. Marika má vynikajúce hudobné cítenie, úžasný cit pre melódiu a pre jej výstavbu. Mal som to šťastie, že jej pesničky som počul vtedy, keď ich ešte ako demá nahrala na gitare alebo klávesoch a ukázala v nich svoju melodickú invenciu. Myslím si, že tá cena prichádza v pravej chvíli. Veľmi prajem Marike ďalšie úspechy a verím, že ešte nejaké naše spoločné dielo nahráme,“ povedal textár Kamil Peteraj, ktorý Veľkú cenu SOZA získal za rok 2014. Teraz do jeho zbierky pribudne aj ďalšia honorárna cena – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí.

„Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom obvykle je to tak, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej oblasti. Toto pravidlo sme dodržali aj tentoraz,“ predstavuje ďalšiu honorárnu cenu Matúš Jakabčic: „Novými držiteľmi tohto ocenenia sú Ján Zimmer – významný skladateľ vážnej hudby s pozoruhodne rozsiahlym dielom, ktorý bol v minulosti trochu neprávom opomínaný, a Ivan Dubecký, ktorý zasa reprezentuje oblasť ľudovej hudby.“

Ján Zimmer (16.5.1926 – 21.1.1993) bol jediným absolventom kompozície u národného umelca Eugena Suchoňa a v štúdiách pokračoval na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, ktoré úspešne ukončil v odbore klavír a kompozícia interpretáciou svojho prvého klavírneho koncertu. Vo svojej tvorbe sa prioritne venoval práve klavíru, čo sa odrazilo na počte diel pre tento nástroj, ktoré aj sám ako klavirista premiéroval. Ďalšou významnou oblasťou jeho kompozičnej práce bola symfonická tvorba a venoval sa aj filmovej hudbe (23 krátkych, 6 celovečerných a 2 televízne filmy), tvorbe pre organ, vokálnej a zborovej tvorbe, je autorom komorných i operných diel.

Ivan Dubecký (22.7.1952 – 23.6.1997) po ukončení štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v roku 1976 v Slovenskom rozhlase stal prvým dramaturgom práve vznikajúceho Orchestra ľudových nástrojov a podieľal sa na formovaní tohto medzinárodne uznávaného telesa v oblasti folklórnej hudby. Jeho tvorba predstavuje viac ako štyri stovky pôvodných autorských diel, ako aj úprav ľudových skladieb. Získal viacero ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique Rádio Bratislava, skomponoval scénickú hudbu k viacerým rozhlasovým, ako aj televíznym rozprávkam a dlhodobo autorsky spolupracoval s najvýznamnejšími sólistami i telesami nášho folklóru.

„Vďaka Cenám SOZA môžeme širšej verejnosti priblížiť aj tých významných autorov, ktorí svojou tvorbou nemajú šancu osloviť všeobecné publikum. A v neposlednom rade história ocenených tvorí niečo ako pamäť slovenskej hudobnej kultúry z pohľadu autorského,“ uviedol Matúš Jakabčic.

Prehľad doterajších držiteľov honorárnych ocenení:

Veľká cena SOZA

1996 Karol Elbert

1997 Ivan Hrušovský

1998 Pavol Zelenay

1999 Roman Berger

2000 Ilja Zeljenka

2001 Július Kowalski

2002 Tomáš Janovic

2003 Marián Varga

2004 Anton Petrík

2005 Miroslav Bázlik

2006 Ondrej Demo

2007 Peter Lipa

2008 Milan Lasica

2009 Milan Dubovský

2010 Juraj Hatrík

2011 Gabriel Jonáš

2012 Miroslav Žbirka

2013 Boris Filan

2014 Kamil Peteraj

2015 Vladimír Godár

2016 Igor Bázlik

Zápis do Zlatej knihy

1996 Gejza Dusík, Eugen Suchoň

1997 Dežo Ursiny

1998 Karol Pádivý

1999 Svetozár Stračina

2000 Jaroslav Filip

2001 Otto Ferenczy

2002 Alexander Moyzes

2003 Tibor Andrašovan, Ján Cikker

2004 Ladislav Gerhardt, Ľudovít Rajter

2005 Dezider Kardoš, Pavol Tonkovič

2006 Vieroslav Matušík, Ilja Zeljenka

2007 Juraj Pospíšil, Jozef Urban

2008 Juraj Beneš, Bohumil Trnečka

2009 Ján Melkovič, Jozef Sixta

2010 Boris Droppa, Jozef Grešák

2011 Ivan Hrušovský, Ján Siváček

2012 Vít Ilek, Ivan Parík

2013 Alexander Albrecht, Štefan Németh-Šamorínsky

2014 Ján Berky Mrenica st., Tadeáš Salva

2015 Peter Kliment, Mikuláš Schneider Trnavský

2016 Marián Kochanský, Dušan Martinček

Cena SOZA sa významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí (do roku 2010 patrila do kategórie štatistických cien, od r. 2011 patrí medzi honorárne)

1997 Erik Aresta

1998 František Dráfi

1999 Peter Nagy

2000 Vašo Patejdl

2001 Miroslav Žbirka

2002 Miroslav Žbirka

2003 Alexander Moyzes

2004 Alexander Moyzes

2005 Miroslav Žbirka

2006 Miroslav Žbirka

2007 Igor Timko

2008 Katarína Knechtová

2009 Roman Ferianc

2010 František Dráfi

2011 Vladimír Godár

2012 Ľubica Čekovská

2013 Vašo Patejdl

2014 Adam Hudec

2015 Slavomír Solovic

2016 Michal Novinski

Pridaj komentár