Podľa najnovších štúdií a štatistík, trpí každý štvrtý človek na Zemi duševnou poruchou alebo poruchou správania. V tejto súvislosti vám predstavujeme tie najneobvyklejšie z nich. Aký záhadný vie byť vlastne ľudský mozog? Budete sa čudovať!

Toto je 10 najneobvyklejších duševných porúch! Aký tajomný vie byť vlastne náš mozog?

1. Syndróm Quasimodo

Quasimodov syndróm predstavuje extrémne nebezpečnú duševnú poruchu. U pacientov je známy pre obsedantné a rôzne imaginárne myšlienky. Pacienti trpiaci týmto syndrómom sa neustále pozerajú do zrkadla, aby našli presný uhol, kde nevidno ich nedokonalosti. Odmietajú sa fotografovať, pretože nechcú, aby ich fyzický vzhľad bol zvečnený na fotografii. Až nadmerne sa starajú o svoj vzhľad, pretože trpia nízkym sebavedomím. V spoločnosti sa cítia nepríjemne – myslia si, že iní ľudia sa na nich neustále pozerajú, pričom hľadajú na nich chyby a smejú sa im. Znie Vám to povedome ? Absurdita tohto syndrómu inšpirovala aj režisérov, ktorí sa rozhodli natočiť rovnomenný film – Contracuerpo.

2. Erotománia

Pacienti veria, že ich imaginárni obdivovatelia ukazujú svoj postoj k nim prostredníctvom špeciálnych znakov, tajných signálov, telepatie a kódovaných správ v médiách. Je ťažké bojovať proti poruche: aj keď údajný milenec priamo hovorí „nie“, pacient s erotomániou to interpretuje ako súčasť tajnej stratégie, ktorá skrýva ich vzťah pred spoločnosťou. Tento syndróm sa objavuje napr. vo filme – Kamene bolesti.

3. Capgrasov syndróm

Tento syndróm prinúti pacienta, aby si myslel, že niekto jemu blízky alebo dokonca on sám, bol nahradený dvojníkom, tzv. doppelganger-om. Pacienti často pripisujú tomuto dvojníkovi zlé činy, ktoré spáchali sami. Táto porucha býva veľmi často sprevádzaná schizofréniou. Celovečerný film Dvojník, inšpirovaný F. M. Dostojevskym, odhaľuje príčiny tejto poruchy.

4. Fregoliho syndróm

Názov tejto poruchy pochádza z anglického „The Fregoli delusion“, čo vo voľnom preklade znamená klamná predstava, sebaklam, či prelud. V tomto prípade sú pacienti presvedčení, že pod maskou cudzích alebo okolitých ľudí sa skrýva niekto, kto im je osobne blízky. Priateľ, ktorý neustále mení vzhľad, oblečenie alebo make-up. Tento syndróm bol prvýkrát opísaný v roku 1927. Jedna mladá slečna verila, že ju prenasledujú dvaja herci z divadla, do ktorého chodila na predstavenia. Táto téma je čiastočne odhalená v animovanom filme – Anomalisa.

5. Adele syndróm

Tzv. Adele syndróm vychádza zo skúsenosti pacienta s patologickou láskou. Lekári ju nedávno uznali za duševnú poruchu, ktorá vážne ohrozuje zdravie pacienta. Odborníci ju porovnávajú s hazardom, alkoholizmom alebo kleptomániou. Príznaky syndrómu pripomínajú hlbokú depresiu, ale môžu byť omnoho nebezpečnejšie, ako napr. prenasledovanie osoby, sebaklam, vymyslené nádeje, ignorovanie rád od priateľov, bezohľadné činy a v neposlednom rade strata záujmu o iné témy a celkové dianie v spoločnosti. Touto poruchou je inšpirovaný film, ktorý zobrazuje príbeh mladej ženy, ktorá sa volala Adela. Práve podľa nej je pomenovaný aj samotný syndróm.

6. Kryptomnézia

Ide o druh pamäťového poškodenia, pri ktorom si človek nemôže spomenúť na to, kedy sa uskutočnila konkrétna udalosť, alebo či to bol sen alebo realita – napríklad ak písal báseň alebo si len pamätal na niečo, čo čítal. Inými slovami, zdroj informácií je zabudnutý a človek nemôže určiť, či nápad patrí jemu alebo inej osobe. Tento syndróm často súvisí s pocitom „deja vu“, keď má zrazu pacient pocit, že dobre známe miesto alebo osoba sa mu zdajú úplne neznáme alebo nezvyčajné, ako keby ich videl prvýkrát. Na fotografii môžete vidieť fragment z filmu – Náuka o snoch (The Science of Sleep).

7. Syndróm Alice v krajine zázrakov

Syndróm mení pacientove vnímanie okolitých objektov a priestoru. Môže ich preto vnímať oveľa väčšie alebo menšie. Uvedomuje si, že sú svojim spôsobom veľmi blízko, či naopak veľmi ďaleko. Najťažším prípadom je, keď človek vníma svoje vlastné telo nesprávne. Nemôže pochopiť jeho tvar či rozmery. V tomto prípade nie je poškodený pacientov zrak ani zmyslové orgány – tieto zmeny sa týkajú jeho duševného stavu.

8. Obsesívno-kompulzívna porucha

Pacienti trpiaci obsedantno-kompulzívnou poruchou podliehajú úzkostlivým myšlienkam, ktoré nemôžu kontrolovať alebo sú nútení vykonávať rôzne rituály. Človek perfektne chápe absurditu svojich činov, ale pokiaľ ich nenaplní, spôsobujú mu úzkosť, ktorá napokon vedie k ich neustálemu dodržiavaniu. Živým príkladom tejto poruchy je charakter, ktorý stvárnil herec Leonardo DiCaprio vo filme Pilot (The Aviator).

9. Parafrénia

Ide o kombináciu paranoidných ilúzií a myšlienok v hlave pacienta. Predstavy ľudí, ktorí trpia týmto syndrómom, sú sprevádzané halucináciami a falošnými spomienkami. Pacienti sa často považujú za vládcov sveta, pripisujú si nesmrteľnosť či božský pôvod. Tvrdia, že napísali diela od známych spisovateľov. Ľudia s takouto diagnózou majú tendenciu vyzerať veľmi arogantne a tajomne.

10. Viacnásobná porucha osobnosti

Jedná sa o zriedkavú duševnú poruchu, ktorá rozdeľuje osobnosť človeka a ten má dojem, že v jeho tele prebýva niekoľko rôznych osobností. Títo jednotlivci môžu mať rôzne pohlavia, vek, môžu byť rôznej národnosti a mať iný temperament, názory alebo spôsoby života. Príčiny tejto poruchy sú často emocionálne traumy z detstva. Najpozoruhodnejší príbeh s rozpadom osobnosti sa vyskytol v USA koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Keď bol zavraždený Billy Milligan, ukázalo sa, že v jeho hlave žilo 24 osobností. Jeho príbeh si môžete si prečítať v knihe Daniela Keyesa. Touto poruchou trpí aj hlavná postava filmu Rozpoltený (Split).

Pridaj komentár