Víťazom druhého ročníka súťaže o najlepšiu európsku kampaň v oblasti železničnej turistiky získali Slovakia Travel a Železničná spoločnosť Slovensko za spoločnú kampaň „Letné vlaky“. Cenu prebral na slávnostnom galavečere v Prahe generálny riaditeľ Slovakia Travel – Václav Mika. Súťaž organizovala Európska komisia pre cestovný ruch (ETC) a Eurail. Víťaza vybrala odborná porota zložená z ETC a špičkových odborníkov z oblasti cestovného ruchu, železničnej dopravy a marketingu. Kampaň „Letné vlaky“ podľa nich najlepšie propagovala cestovanie po železnici ako udržateľný a ekologický model cestovného ruchu.

„Som nadšený, že naše úsilie a práca priniesli výsledky a to rovno na celoeurópskej úrovni. Spojenie cestovného ruchu s vlakovou dopravou je na Slovensku logické – naša krajina je spojená železnicou od Humenného až po Bratislavu. Sme ideálnou krajinou, ktorú môžu návštevníci preskúmať práve zo sedadiel vlaku,“ skonštatoval Václav Mika. Na úspešnosti kampane majú podľa neho obrovský podiel aj organizácie cestovného ruchu. „Tento projekt pomohli spropagovať prostredníctvom svojich sociálnych sietí, dodali nám kontakty na sprievodcov či vytvorili rôzne informačné materiály. Bez nich by tohtoročná sezóna letných vlakov určite nebola tak úspešná,“ uviedol V. Mika.

Slovakia Travel a ZSSK chceli v kampani poukázať na ekologický a udržateľný spôsob, vďaka ktorému sa dokážu zahraniční aj domáci turisti pohodlne prepraviť po Slovensku a spoznávať tak výnimočné miesta. Aktuálny ročník projektu „Letné vlaky“ nebol úspešný len z marketingového hľadiska, ale dosiahol aj rekordné čísla. Letné vlaky premávali od 11. júna do 11. septembra a v 43 vlakoch a 10 linkách prepravili 43 376 pasažierov. Najobľúbenejšou sa stala trasa Košice – Stará Ľubovňa.

Prezident ETC Luís Araújo k oceneniu povedal: „V súčasnosti sme svedkami oživenia železníc, kedy turisti volia túto udržateľnejšiu a často dostupnejšiu formu cestovania pri rozhodní sa, ako cestovať po Európe. Je nevyhnutné, aby destinácie, tourist boardy a podnikatelia v cestovnom ruchu, využili túto rastúcu popularitu vlakovej dopravy a propagovali nové trasy prostredníctvom odvážnych a inšpiratívnych kampaní. Tohtoroční súťažiaci to urobili. Blahoželám im k ich kreativite, ako upriamiť pozornosť na vlakovú dopravu, ako udržateľnú možnosť cestovania.“

ETC a Eurail vyberali z kampaní národných a oblastných organizácií cestovného ruchu, železničných organizácií, marketingových agentúr a iných subjektov v európskom sektore cestovného ruchu. Ďalšiu cenu Best in Education získal Swiss Travel System, za najlepšie školenia cestovných kancelárií a Visit Wallonia očarila porotcov inovatívnou sériou knižných turistických sprievodcov.

Európska únia má ambíciu znižovať emisie skleníkových plynov a dosiahnuť tak klimatickú neutralitu do roku 2050. Preto aj cieľom súťaže bolo propagovať cestovanie vlakom ako model udržateľného cestovného ruchu v celej Európe a podporiť tak krajiny v projektoch, ktoré by podporovali túto iniciatívu.

Európska komisia pre cestovný ruch (ETC) zastupuje národné organizácie cestovného ruchu v Európe. ETC bola založená v roku 1948 a jej poslaním je posilniť trvalo udržateľný rozvoj Európy ako turistickej destinácie a propagovať Európu na vzdialených trhoch.

Pridaj komentár