Deutsch-Slowakische Akademien, zriaďovateľ súkromných materských, základných aj stredných škôl vo viacerých kútoch Slovenska uvažuje o zavedení školských uniforiem. Záujem o ne majú otestovať školské mikiny u stredoškolákov a reflexné vesty medzi deťmi prvého stupňa základných škôl.

Školské uniformy? Deutsch-Slowakische Akademien uvažuje o ich pilotnom overení!

„Koncom roka sme začali na našich školách s distribúciou mikín pre stredoškolákov a pre prváčikov sme pripravili reflexné vesty, aby ich prechádzky mimo školský areál boli čo najbezpečnejšie. Príjemne nás prekvapili pozitívne reakcie od žiakov aj samotných rodičov,“ uviedol predseda Predstavenstva Deutsch-SlowakischeAkademien Marek Nikel, podľa ktorého DSA začína uvažovať o zavedení školských uniforiem.

 „Zo zahraničných skúseností vieme, že takéto oblečenie šetrí rozpočty rodín a samozrejme, nedáva deťom priestor vystatovať sa značkovým oblečením pred žiakmi z menej zámožných rodín. Pre nás sú kľúčové vedomosti a rozvíjanie talentu, s čím sa spája aj takáto forma upevňovania identity,“ konštatuje Marek Nikel.

Podľa predsedu predstavenstva sieť škôl najväčšieho súkromného zriaďovateľa na Slovensku prichádza s testovaním mikín, pričom očakáva, že veľa napovie dialóg vedenia škôl so žiakmi ale aj s rodičmi. „Ak budeme cítiť výraznú podporu pre zavedenie školských uniforiem, myslím si, že aj týmto krokom prinesieme na Slovensko niečo inovatívne a prínosné,“ uzatvára Marek Nikel.

„Nielen anglosaský školský systém pozná tradíciu školských uniforiem a preto sa intenzívne touto myšlienkou zaoberáme. Sme však na začiatku a preto budeme diskutovať s rodičmi aj samotnými žiakmi a ak by sme cítili výraznú podporu tejto myšlienky skúsime ju pilotne overiť,“ dodal riaditeľ pre komunikáciu DSA Slavomír Maličkay.

Deutsch-SlowakischeAkademien vznikla pred dvomi rokmi. V súčasnosti spravuje 8 škôl, presnejšie v Trebišove, Prešove, Považskej Bystrici, Lučenci a v Trnave. Minulý týždeň odhlasovali poslanci Prešovského samosprávneho kraja, že k zmene zriaďovateľa z kraja na DSA od 1. septembra tohto roku dôjde aj na Gymnáziu Antona Pridavka v Sabinove.

Od žiakov, ani ich rodičov nemecko-slovenská vzdelávacia spoločnosť ako prevádzkovateľ nevyberá školné a rovnako ani iné poplatky za štúdium. Žiakov orientuje hlavne na modernú a efektívnu výučbu cudzích jazykov. Popri anglickom poskytuje možnosť študovať aj nemecký jazyk a ponúka takisto zvýšený počet hodín polytechniky na základných školách a väčší dôraz na technicky zamerané predmety na stredných odborných školách .

2 KOMENTÁRE

Pridaj komentár