Nemusíme pracovať v IT sektore, aby sme si všimli, že pracovné pozície zastávajú v tomto odvetví predovšetkým muži. Potvrdila to i správa Európskej komisie, ktorá uvádza, že zastúpenie žien na Slovensku v odvetví IT je na úrovni 9 %. Táto skutočnosť len potvrdila už všeobecne historicky a tradične dlhodobo pretrvávajúcu verejnú mienku na Slovensku, že práca informatika je považovaná za mužskú prácu. Čo ak by tomu ale bolo ináč?

Aj to je jedna z otázok, na ktorú spoločnosť DITEC chcela vedieť odpoveď. Požiadala preto agentúru AKO o reprezentatívny prieskum s názvom „Ženy v IT“, z ktorého vyplynulo množstvo zaujímavých informácií ako napríklad to, že drvivá väčšina obyvateľov Slovenska považuje zvyšovanie zastúpenia žien v IT sektore za dobrý nápad. Pritom len každý šiesty Slovák si myslí, že ženy nemajú v IT čo robiť. Aké ďalšie skutočnosti tento prieskum priniesol?

IT sektor si šikovné ženy zaslúži

Zmýšľanie mužov a žien je už odpradávna považovaný za diametrálne odlišný. Riešenie rôznych problémových úloh či postupov by preto nemal byť vyslovene špecifikovaný iba na jeden z nich. Kombinácia mužského a ženského „videnia sveta“ by preto mala byť pre každú spoločnosť prínosom. Ak si aj vy myslíte, že v IT sektore by malo pracovať oveľa viac žien, zastávate názor väčšiny Slovákov. Z prieskumu agentúry AKO totiž vyplynulo, že takmer 80 % obyvateľov Slovenska si myslí, že je potrebné zvyšovať zastúpenie žien v sektore informačných technológií. Ako na tento výsledok zareagovala obchodná riaditeľka spoločnosti DITEC Anna Záhorčáková. „Z vlastných skúseností aj zo skúseností mnohých kolegýň v sektore musím povedať, že predsudky stále pretrvávajú. Výsledky prieskumu a výrazná podpora respondentov prieskumu pre ženy v IT nás však v tomto smere príjemne prekvapili.“

„S tvrdením, že ženy nemajú v IT čo robiť, sa stotožňuje len každý šiesty (16,8 %) obyvateľ Slovenska. Až piati zo šiestich (81,6 %) Slovákov si však myslia, že ženy v IT sú dobrý nápad,“ prezradil detailnejšie výkonný riaditeľ prieskumnej agentúry AKO – Václav Hřích. Najvyššia miera nesúhlasu vládne v Trenčianskom kraji, kde takmer každý štvrtý občan nie je myšlienke vyššieho zastúpenia žien v IT sektore vôbec naklonený. S rastúcim vekom rastie i nesúhlas s vyšším zastúpením žien v IT sektore (22 % ľudí nad 66 rokov). Čím nižšie dosiahnuté vzdelanie, tým je podpora žien na pracovných pozíciách v IT sektore u Slovákov rovnako nižšia – vyjadrilo sa tak až 27,5 % ľudí bez maturity.

Slováci im veria! Veria si však ony samé?

Prieskum agentúry AKO, realizovaný na podnet spoločnosti DITEC, ukázal aj niekoľko zaujímavých rozdielov vo vnímaní tejto problematiky nielen z hľadiska veku, vzdelania či miesta bydliska, ale i na úrovni pohlaví. Čo myslíte, aká je sebadôvera žien v samých seba? S výrokom, že „muži sú kvôli svojim intelektovým a osobnostným charakteristikám vhodnejší na prácu v IT“ súhlasil v priemere jeden zo štyroch opýtaných mužov (29,4 %), ale skoro až tretina žien (32,4 %). „Tento nepomer ukazuje, že ženám často chýba sebadôvera. Stretla som sa s tým viackrát, napríklad na pracovných pohovoroch. Mužskí kandidáti často nedostatok znalostí a skúseností prekryjú sebaprezentáciou. Ženy sú aj v prípade dobrých znalostí na seba oveľa prísnejšie a často akoby sa báli predať,“ vysvetľuje Anna Záhorčáková zo spoločnosti DITEC.

Ak máte dcéru, neter alebo známu, ktorá by rada študovala alebo pracovala v IT sektore, zahoďte všetky predsudky a podporte ju v tom. Práve to si myslí väčšina opýtaných a viac ako 80 % opýtaných by svojej dcére odporučilo prácu v IT sektore. „Viac ako tretina (37,9 %) odporúčanie zdôvodnila finančným ohodnotením. Každý siedmy respondent (14,2 %) zas uviedol, že jeho dcéra má k IT vzťah a baví ju to,“ dodal Václav Hřích.

Na otázky prieskumníkov odpovedalo osemsto respondentov, ktorí reprezentovali demografické zloženie Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a kraja.

Pridaj komentár