Väčšina z nás, a to nie len na Slovensku, ale i v krajinách po celom svete, už pravdepodobne pociťuje následky šírenia koronavírusu. Veľmi náročné chvíle prežívajú bez najmenších pochýb zdravotné sestry, lekári, celé vlády a milióny civilistov, nakoľko s rastúcim počtom infikovaných ľudí, úmerne stúpa aj množstvo a intenzita nevyhnutných karantén.

Znečistenie 14. februára 2020

Je veľmi ťažké odhadnúť, ako sa celá situácia vyvinie, nakoľko na mnohé otázky nemáme do dnešných dní odpovede.

Znečistenie 24. februára 2020

V tejto súvislosti sa odborníkom z Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ako aj hŕstke nezávislých výskumných pracovníkov, podarilo učiniť veľmi zaujímavé pozorovanie.

Znečistenie 4. marca 2020

Množstvo emisií oxidu dusičitého v Taliansku, sa po vyhlásení povinných karantén výrazne znížilo. Zábery zo satelitu Copernicus Sentinel-5P jasne poukazujú na zníženie emisií NO2 a celkový pokles znečistenia ovzdušia, pričom najvýznamnejšia zmena bola zaznamenaná v severnej časti krajiny.

Znečistenie 8. marca 2020

„Copernicus Sentinel-5P Tropomi je dnes najpresnejším nástrojom na meranie znečistenia ovzdušia z vesmíru. Tieto merania sú celosvetovo dostupné a poskytujú občanom a osobám dôležité  informácie,“ uviedol Josef Aschbacher, riaditeľ programov pozorovania Zeme ESA.

„Zníženie emisií oxidu dusičitého nad Pádskou nížinou v severnom Taliansku je obzvlášť zjavné. Aj keď v údajoch môže dôjsť k nepatrným odchýlkam v dôsledku oblačnosti a meniaceho sa počasia, sme si istí, že zníženie emisií, ktoré vidíme, sa časovo zhoduje s blokádou a karanténou v Taliansku, ktorá má výrazný dopad na dopravné a priemyselné aktivity v krajine“ uviedol Claus Zehner, manažér misie Copernicus Sentinel-5P.

Údaje predložené Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) ukazujú rovnakú tendenciu

Výrazný pokles hladín NO2 nad Talianskom zaznamenávajú i ďalšie vedecké skupiny. Snaží sa nám tým naša Matka Zem niečo povedať?

Niektorí Taliani v Benátkach tiež zaznamenali výraznejšiu zmenu životného prostredia na vlastné oči, keď uvideli krištáľovo čisté kanály, ktoré sa v dôsledku zníženej premávke počas karantény zmenili na nepoznanie.

FOTO: Santiago Gassó, Albert Folaz

Pridaj komentár