Televízny cyklus dokumentárnych portrétov miest, na ktorých sa budoval priemysel a konštruovali dejiny, s názvom Budujeme Slovensko, začala RTVS vysielať od roku 2017. Od 21. februára 2022, každý pondelok o 20.10 hod. na Dvojke, budú môcť diváci sledovať v premiére ďalších dvanásť nových dielov, rozdelených do dvoch cyklov Budujeme Slovensko II. a III..

Pri realizácii nových častí cyklu boli oslovení tvorcovia mladej generácie dokumentárnej tvorby, študenti alebo nedávni absolventi. V nových častiach rozpovedia príbehy kedysi významných stavieb, areálov či prosperujúcich fabrík. V časti o Vyhliadkovej veži na Dukle pripomenú príbehy ľudí, ktorí práve tu našli svoje životné miesto, nazývané Údolím smrti. Neopomenú ani zabudnutú slávu kina Družba, kedysi najmodernejšieho kina v Košiciach, textilný areál Merina v Trenčíne, ktorý sa viaže na predvojnovú etapu vývoja textilného priemyslu na Slovensku či Dynamitku, ktorú pozná každý Bratislavčan a ktorá dnes predstavuje dlhodobo neriešenú ekologickú katastrofu.

Nové časti dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko II. a III. budú pokračovaním rozprávania o budovaní priemyslu a dejín Slovenska v 20. storočí. Projekt očami mladých režisérov sleduje architektúru, ktorá z našich miest rýchlo a často bez zaslúženej diskusie mizne. V druhej sérii tvorcovia prostredníctvom príbehov miestnych obyvateľov a pamätníkov rozprávajú širšie príbehy konkrétnych miest v kontexte spoločenských, politických a kultúrnych podmienok daného obdobia. Časti tretej série sú tematicky viazané na konkrétne historické obdobia budovania Slovenska. Cez „malé“ dejiny jednotlivých objektov, mapuje každá z častí jedno historické obdobie, v ktorom zažil najväčší rozmach.

Dramaturgom, producentom a garantom projektu je Peter Kerekes. „Mapovanie priemyselného dedičstva je dôležitou súčasťou našej kultúrnej pamäti. Máme voči nej dlh. Zatiaľ čo v zahraničí sa priemyselnej architektúre venujú výskumné centrá a opustené vodojemy, pivovary či sklárne sa po konverziách menia na živé kultúrne centrá alebo originálne rezidenčné bývanie, na Slovensku neexistuje systematický súpis priemyselných objektov,“ ozrejmil.

Projekt Budujeme Slovensko vzniká v koprodukcii RTVS, Peter Kerekes s.r.o. a Slovenského filmového ústavu. Jeho vznik finančne podporil Audiovizuálny fond a bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Nadácie mesta Bratislava. Premiérové časti cyklu Budujeme Slovensko prinesie RTVS na Dvojke od 21. februára 2022 každý pondelok o 20.10 hod..

BUDUJEME SLOVENSKO II.

PROJEKT 566 SEDADIEL – réžia Marek Moučka

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA – réžia Matúš Ďuraňa

MICHALOVSKÝ ČERNOBYĽ – réžia Paula Reiselová

RUKA A PRSTY – réžia Katarína Jonisová

SRDEČNÉ POZDRAVY Z KÚPEĽOV SOBRANCE – réžia Dorota Vlnová

KYSAKWOOD – réžia Paula Reiselová

BUDUJEME SLOVENSKO III.

LUCIA BAŇA – réžia Róbert Rampáček a Palko Matia

BRATISLAVSKÁ DYNAMITKA – réžia Eduard Cicha

PRÍBEH MERINY – réžia Jana Mináriková a Dušan Bustin

V NAPÄTÍ – réžia Kristína Leidenfrostová

OKRASA ČADCA – réžia Mária Pinčíková

SMALTOVŇA FIĽAKOVO – réžia Lea Podhradská

Pridaj komentár