Uhádnete, čo má známy Rotary Club Bratislava a občianske združenie NIE RAKOVINE spoločné? Tým hlavným spoločným znakom je bez pochýb poslanie pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú. Tým druhým spoločným znakom je jeden významný člen, zohrávajúci dôležitú úlohu v oboch spomínaných organizáciách. Pýtate sa kto to môže byť?

Nie je nim nik iný ako Patrik Herman, ktorý je už niekoľkoročným členom Rotary Clubu Bratislava a zakladajúcim členom občianskeho združenia NIE RAKOVINE. A práve obe spomínané organizácie sa nedávno dohodli na významnej spolupráci, ktorá môže pomáhať zachrániť to najvzácnejšie čo máme – ľudský život.

Aktivity pacientskej organizácie NIE RAKOVINE oslovili členov celosvetovo známeho klubu natoľko, že sa rozhodli pre pravidelný príspevok na jej ďalšie činnosti v prospech všetkých onkologických pacientov. Pôjde o podporu pacientskej poradne pre onkologických pacientov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Hlavnou úlohou poradne je na základe vlastných skúseností poskytovať praktické rady, psychologickú podporu a sociálne i právne poradenstvo súčasným onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom, ktorú zastrešujú dobrovoľníci z občianskeho združenia NIE RAKOVINE z radov bývalých onkologických pacientov.

Za toto veľká gesto patrí členom Rotary Clubu Bratislava nielen veľké uznanie, ale i jedno veľké ĎAKUJEME za všetkých onkologických pacientov.

Všetky ďalšie informácie, ako podporiť, pomôcť a spolu s nami povedať NIE RAKOVINE, sa dočítate na www.nierakovine.sk

Pridaj komentár