Aj keď je v dnešných časoch cestovanie po celom svete úplne bežné, autenticita kultúrnych hodnôt rôznych miest sa však pomaly stráca. V súčasnosti sa stretávame s globalizáciou skoro všade! Vplyvom globalizácie sa tiež transformujú mestá a krajiny na uniformné miesta, ktoré strácajú na svojej pôvodnej jedinečnosti. V každom meste dnes nájdete obchodné reťazce, ktorých korporácie hýbu globálnym priemyslom.

Richard Kučera Guzmán a jeho skutočný príbeh o námorníkovi! Toto je „Muž z inej planéty“!

Vďaka neustálej migrácii podliehajú mnohí ľudia strate svojej vnútornej identity. Za touto stratou pritom nie je hanba za svoj pôvod, ale skôr uvedomenie si identity na základe národnosti. Človek totiž môže žiť v rôznych krajinách s iným kultúrnym, či náboženským podhubím alebo životnou úrovňou, ktoré ho môžu prinútiť rozmýšľať inak.

V mojej práci som sa rozhodol zachytiť človeka, ktorý v minulosti pracoval ako námorník. Cíti sa ako svetoobčan, no dnes trávi väčšinu času na mieste, ktoré je nielen jeho prácou, ale aj druhým domovom. Mr. Browna som stretol na mojich potulkách mestom. V tom čase som hľadal miesta, ktoré som potreboval na môj fotografický projekt „On the walls“.

Mr. Brown pracoval na mieste, ktoré ma hneď na prvý pohľad fascinovalo – malo krásnu, intenzívne žltú stenu, grafity, sklad a rôzne iné tajomné zákutia. Toto miesto slúžilo ako parkovisko v centre mesta Valencia. Mr. Brown tu pracuje, varí si jedlo a stretáva sa s priateľmi.

Myslím, že sme si s Mr. Brownom porozumeli – nemal problém s fotením a ani s anglickým jazykom. Keď sme sa začali rozprávať o jeho pôvode, povedal mi: „Vieš, ja som predsa z planéty Zem. Niekedy si dokonca pripadám že nie som odtiaľto. Mám takú moc, že dokážem oživiť muchu a túto schopnosť môžem preniesť na teba.“

Tým, že Mr. Brown pracoval ako námorník, nikdy nežil len v jednej krajine. Posledných štyridsaťpäť rokov pôsobí v Španielsku, kde žije so svojou jedinou manželkou, s ktorou má päť detí. Má šesťdesiatsedem rokov a napriek tomu, že sa cíti ako svetoobčan, jeho korene pochádzajú zo štátu Ghana.

Pridaj komentár