Podľa slovenskej legislatívy je od 1. septembra 2018 účinná novela zákona o veterinárnej starostlivosti zvierat, ktorá okrem iného určuje, že zviera už nie je vec, ale živá cítiaca bytosť. Nezabudli sme ale počas týchto dní na všetky tieto živé bytosti?

Mnohí z nás každodenne sledujú, ako sa mimoriadne závažná situácia vyvíja nielen vo svete, ale predovšetkým na Slovensku. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu nakazených, sa preventívne opatrenia postupom času prirodzene sprísňujú. V súlade s nedávnym nariadením vlády, zostali cez víkend otvorené len lekárne, potraviny, drogéria a novinové stánky. Obchody s chovateľskými potrebami boli v rámci tohto rozhodnutia hodené do jedného vreca s tovarom, ktorý v tejto situácii možno považovať za „zbytočný luxus“. Je podľa toho dôležitejšie si kúpiť cigarety, ako krmivo pre psa?

„V našich predajniach po vyhlásení vlády nastal obrovský tlak, na niektorých miestach hádky, ba až fyzické konflikty. V niektorých predajniach sme museli pristúpiť k opatreniam, 10 ľudí dnu a 10 von. Bolo to veľmi ťažko únosné aj pre personál.“

Aj napriek tomu, že práve tieto predajne poskytujú zvieratám (živým cítiacim bytostiam) zabezpečenie základných potrieb nevyhnutných pre ich život, boli tabakové výrobky nad ich životne dôležité potreby povýšené. Tak ako je to v prípade ľudí, tak i nie každé zviera môže zjesť čokoľvek. Netýka sa to vyslovene iba psov alebo mačiek, ale napríklad i mnohé malé cicavcov zostávajú bez potravy. Ďalšou skupinou živočíchov sú teraristické zvieratá, ktoré sú kŕmené živou potravou. Prečo ale zostali bez povšimnutia mocných?

„Je naším poslaním zabezpečiť zvieratám základné potreby, preto pokladáme za zodpovedné, aby naše prevádzky zostali otvorené. Nakoľko je u nás v platnosti zákon, ktorý viac neponíma zviera ako vec, ale ako cítiacu bytosť, považujeme to za nevyhnutné a spoločensky zodpovedné. Petshopy poskytujú zvieratám zabezpečenie základných potrieb nevyhnutných pre ich život, a ich zatvorenie by mohlo mať za istých okolností pre ne fatálne dôsledky.“

Pridaj komentár