Rakovina prsníka je závažným celospoločenským, epidemiologickým a sociálnym problémom u žien v každej vekovej kategórii. Najúčinnejšou cestou k včasnému odhaleniu nebezpečenstva rakoviny je preto prevencia. Čím skôr sa rakovina prsníka odhalí, tým optimistickejšie sú vyhliadky na jej vyliečenie.

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien a predstavuje 20 – 25 % podiel na novozistených onkologických ochoreniach žien. Na Slovensku asi každá dvadsiata žena, ktorá sa dožije 80 rokov, má predpoklad, že bude mať rakovinu prsníka. Príčiny vzniku tohto ochorenia, žiaľ, nie sú dodnes známe. Najúčinnejšou cestou na zistenie rakoviny prsníka je preventívna prehliadka, okrem tej je dôležité, aby si ženy aj samé vyšetrovali prsníky.

Primár Prsníkového oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou AVON na projektoch zameraných práve na boj za zdravé prsia. Túto osvetu šíri aj prostredníctvom vzdelávacích workshopov a seminárov zameraných na zvýšenie povedomia o tomto ochorení a dôležitosti prevencie. Mnohé ženy si po skončení realizovaných podujatí prehodnotili svoj prístup a rozhodli sa, že budú chodiť na preventívne prehliadky a v prípade rizikových príznakov pôjdu na lekárske vyšetrenia.

Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubné nádory. „Každým rokom stúpa počet karcinómov prsníka aj u mladých žien vo svete, ako aj na Slovensku. U nás je to približne každá 12. žena, spolu teda do 3 500 novo-diagnostikovaných žien s rakovinou prsníka ročne“, uviedol MUDr. Vladimír Bella. Dôležitá je preto v tomto smere už spomínaná zdravotná výchova, ktorá spočíva v edukácii o základných informáciách ohľadom ochorení prsníkov, rizikových faktoroch, o možných rizikových príznakoch, diagnostike, liečbe, o následnej starostlivosti, ale hlavne o možnostiach v prevencii zhubného ochorenia prsníkov. Je však nevyhnutnosťou vzdelávať ženy o dôležitosti sekundárnej prevencie, ktorá je podstatná v každej vekovej kategórii. Podľa štatistických zistení chodí na preventívne gynekologické prehliadky niečo nad 30 % žien a vyšetrenie prsníka – mamografiu, absolvuje len 25 % v rámci  preventívnej prehliadky. Pre včasné odhalenie onkologického ochorenia prsníkovej žľazy je nevyhnutné, aby si ženy pravidelne vykonávali samovyšetrenie prsníkov, chodili pravidelne na vyšetrenie prsníkov ku gynekológom a mali ultrazvukové alebo mamografické vyšetrenie závislé na veku ženy. Podľa dotazníkov z našich prednášok uskutočňuje samovyšetrenie 61 % žien a mali by ho vykonávať všetky ženy od 18 rokov každý tretí mesiac, ženy nad 30 rokov každý mesiac. Žiaľ, pri prezentácii sa zistilo, že správne samovyšetrenie žien vykonáva len 6 % žien“, vyjadril sa k problematike MUDr. Bella.

Po našich prednáškach realizovaných s odstupom 4 až 5 rokov pre obdobný počet žien, sa vyšetrenie u gynekológa zvýšilo zo 42 % na 72 %, vyšetrenie prsníkov z 13 % na 54 %, a vyšetrenie ultrazvukom alebo mamografiou sa zvýšilo z 21 % na 59 %. Záver – je potrebné zvyšovať zdravotnú uvedomelosť obyvateľstva, dodal MUDr. Bella.

Možná zmena, pri ktorej by mala žena navštíviť gynekológa:

  • asymetria tvaru a veľkosti prsníka,
  • hrčka v prsníku,
  • kožné zmeny na prsníku (svrbenie, sčervenanie),
  • vťahovanie kože prsníka,
  • výtok z bradavky – hlavne jednostranný a krvavý,
  • opuch, príznak pomarančovej kôry, zväčšenie či poklesnutie jedného prsníka, bolesti prsníka,
  • zmeny bradavky, vťahovanie bradavky,
  • hrčka v podpazuší, nad, alebo pod kľúčnymi kosťami,
  • hrčka v prsníku.

Aj napriek stúpajúcemu výskytu rakoviny prsníka, úmrtnosť žien vďaka včasnej diagnostike a stále účinnejším možnostiam liečby klesá. Pre včasné odhalenie rakoviny prsníka sú pravidelné prehliadky a samovyšetrenie prsníkov kľúčové, preto je potrebné, aby vzdelávanie v danej oblasti pokračovalo aj naďalej prostredníctvom rôznorodých nástrojov. Jednou z foriem šírenia osvety je aj AVON Pochod proti rakovine prsníka.

Pridaj komentár