Niekedy sa môže zdať, že byť bohatý alebo chudobný je otázka komunity, do ktorej sa človek narodí. Z času na čas upútajú pozornosť príbehy takmer zázračného zbohatnutia. Za pojmom „dostatok finančných prostriedkov“ sa však väčšinou skrývajú zdravé finančné návyky, ktoré si môže osvojiť každý. Stačí na to trochu trpezlivosti a vytrvať pri budovaní návykov. Navyše, keď už ich raz ovládate, oveľa ľahšie ich naučíte aj svoje deti.

Každý návyk je pre naše telo činnosťou, nad ktorou si doslova nemusíme „lámať hlavu“. Práve za našimi návykmi sa skrýva úspech či neúspech toho, čo robíme a či sa dostaneme k vytúženému cieľu. Od rôznych trénerov môžeme počuť, že ak nedosahujeme ciele, je potrebné zmeniť stratégiu. Takáto zmena však môže vyžadovať veľmi veľa energie a našej vlastnej pozornosti. K zdravému prístupu k financiám však možno prísť krok za krokom. Stačí si len vybrať, ktoré pravidlo vám najviac vyhovuje a potom sa už len pripraviť na cestu.

50/30/20

Pravidlo 50/30/20 patrí k najpopulárnejším a najľahšie použiteľným metódam pre osobné financie. O jeho popularizáciu sa zaslúžili Elizabeth Warren a jej dcéra Amelia Warren Tyagi v roku 2005, keď vyšla ich kniha All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. Metóda je navrhnutá tak, aby ľuďom pomohla ľahko spravovať svoje financie rozdelením príjmov do troch jednoduchých kategórií – potreby (50 %, výdaje nevyhnutné pre život ako je nájomné, účty, potraviny a doprava), priania (30 % veci, ktoré chcete alebo nepotrebujete, napr. zábava) a sporenie alebo dlhy (20 % sporenie na dôchodok, vytváranie núdzového fondu, investície alebo splácanie dlhov).

Metóda obálok

Ďalšou stratégiou pre správu osobných financií je metóda obálok. Táto tradičná metóda je populárna už mnoho desaťročí a je založená na niekoľkých kľúčových princípoch – fyzické rozdelenie peňazí do obálok (môžu byť aj digitálne), pričom každá obálka je určená pre konkrétnu kategóriu výdavkov (napríklad potraviny, zábava, doprava); obmedzenie výdavkov – akonáhle sú peniaze v obálke vyčerpané, nemôžete viac utrácať v tejto kategórii. Toto pomáha udržať používateľom metódy rozpočet a zabrániť impulzívnemu nakupovaniu. Tento systém umožňuje jednoduché sledovanie výdajov. V každej kategórii fyzicky vidíte, koľko peňazí ostáva. Metódu obálok odporúča napríklad finančný poradca a autor knihy Baby Steps – Dave Ramsey, ale aj autorka knihy Debt-Free Forever Gail Vaz-Oxlade. Zhodujú sa, že metóda obálok je užitočný nástroj pre všetkých, ktorí sa snažia zlepšiť svoju finančnú disciplínu a lepšie spravovať svoj osobný rozpočet.

Nulový základný rozpočet

Metóda nulového základného rozpočtu spočíva v tom, že každému euru priradíte účel, kým nebude rozpočet „nulový“. To znamená, že výdavky spolu so sporením a splácaním dlhov by sa mali rovnať celkovému príjmu. Pravidlo Zero-Base Budgeting pôvodne vytvoril pre podnikové financie Peter Pyhrr v 70. rokoch minulého storočia a viacerými odborníkmi bolo prispôsobené pre osobné financie. V tejto metóde by sa výsledok rozpočtu mal rovnať nule. Pravidlo umožňuje flexibilne upravovať jednotlivé položky v závislosti na aktuálnych potrebách a príjmoch. Myšlienku podporuje aj Jesse Mecham, zakladateľ aplikácie You Need A Budget (YNAB). Nulový základný rozpočet je oceňovaný pre svoju jasnú štruktúru a jasné smerovanie finančných prostriedkov. To pomáha lepšie rozumieť, kam financie idú a ako efektívne dosahovať finančné ciele.

Pravidlo 7 džbánov

Toto pravidlo sa zameriava na rozdelenie príjmov do siedmych rôznych „džbánov“ (kategórií), pričom každý z nich má svoj účel. Môžu to byť napríklad džbán finančnej slobody, teda peniaze na investovanie a tvorbu pasívneho príjmu – tieto nemožno vybrať a minúť nech sa deje čokoľvek. Jediné, čo z tohto džbánu môžete minút, sú úroky alebo peniaze, ktoré vám tento džbán zarobí. Ďalej sú to džbán dlhodobého účtu (peniaze na prípadnú prerábku bývania, auto a pod.), džbán nevyhnutných výdajov (náklady na život ako nájomné, účty, potraviny a iné potrebné výdaje), džbán vzdelávania, džbán zábavy (peniaze vyhradené na zábavu, cestovanie a hobby). Džbán zábavy je jediný, ktorý máte povinnosť minúť, aby ste zažili aj radosť a dopriali ste si niečo, čo si bežne nedoprajete (masáž, wellness, … ). Na záver sú to džbán obdarovávania a džbán núdzových výdajov (finančná rezerva pre neočakávané situácie, ako sú výdaje na zdravotnú starostlivosť, prípadne pokrytie príjmu pri strate zamestnania). Každý džbán môže mať percentuálny podiel z celkového príjmu, ktorý sa môže líšiť podľa individuálnych potrieb a priorít daného človeka. Cieľom tejto metódy je zaistiť, aby ste mali vyvážený finančný plán, ktorý okrem bežných výdavkov a sporenia, myslí aj na osobný rozvoj a zábavu.

Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek stratégiu, ako nástroj môžete použiť klasický papier a pero, tabuľkový editor alebo špecializované aplikácie určené práve pre túto aktivitu.

Štartovacia čiara

Na začiatok však musíte vedieť, ako ste na tom so svojimi výdavkami. „Aby ste vedeli, či idete dobrým smerom, potrebujete si dať spätnú väzbu. Väčšina ľudí si myslí, že má aspoň hrubý prehľad o svojich financiách. Ak si však nevediete základnú evidenciu príjmov a výdavkov, potom môže byť tento prehľad veľmi nepresný a zavádzajúci,“ hovorí mentor a kouč Andy Winson. Základom je podľa neho aktívne sledovať svoje výdavky a na dennej báze si ich zapisovať.

„Kým si vytvoríte zvyk zapísať všetky výdaje každý deň, chvíľu to potrvá. Časom to však bude úplne prirodzené a nezaberie to viac ako pár minút. Ak platíte bankomatovou kartou, stačí sa iba večer pozrieť na svoj účet a platby za daný deň a iba si to zapísať,“ vysvetľuje prvý krok. Na týždennej aj mesačnej báze odporúča tieto výdavky zapísať podľa kategórii a zistiť, ako ste na tom. „Niekedy stačí, aby sme v jednej kategórii trochu ubrali a zrazu nám krásne rastie iná. Je to iba o jednoduchom návyku – zapisovať, triediť a vyhodnocovať,“ dodáva Andy Winson.

Novoročné predsavzatie? Vybudovať si správne návyky

Veľké zmeny v živote, častokrát spájané so začiatkom nového roka, sú pre mnohých príliš náročné na to, aby dokázali vydržať dlhšie ako pár dní či týždňov. Vhodnou pomôckou na budovanie návykov je denné plánovanie a vyhodnocovanie. „Diár je prvou a základnou pomôckou na to, aby ste si dali vlastnú spätnú väzbu. Ak je postavený na prepracovanom a funkčnom systéme plánovania, akcie a dokončovania, potom sa pomocou neho môže váš sen stať skutočnosťou,“ odporúča motivačný kouč.

TIP NA ZÁVER – Zapojte celú rodinu

Ak chcete zlepšiť finančnú situáciu, môžete do novej finančnej metódy zapojiť celú rodinu a učiť sa túto metódu spolu s ostatnými členmi, pričom deti môžu pracovať s rozpočtom vo výške vreckového či príjmu z brigád. Skúsenosti si môžete vzájomne pravidelne zdieľať a tešiť sa z napredovania.

Pridaj komentár