Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlásila aj v tomto kalendárnom roku Súťaž o Cenu PKS. V treťom ročníku sa môžu do súťaže zapojiť všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré úspešne investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky, investujú do ochrany životného prostredia a vedia aj v tejto ťažkej dobe prinášať na trh nové produkty. Jednou z noviniek aktuálneho ročníka súťaže je i nová súťažná kategória „Trvalá udržateľnosť“.

„V PKS sa aktívne venujeme princípu trvalej udržateľnosti, pretože ju považujeme za dôležitú súčasť života. Navyše, tejto problematike sa venuje veľká pozornosť aj v rámci Európskej únie, najmä v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá výrazným spôsobom ovplyvní aj výrobu potravín. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k zmene pravidiel súťaže a doplnili ju o novú kategóriu. Opatrenia, ktoré chránia životné prostredie, by dnes mali v zmysle trvalo udržateľného správania, byť už prirodzenou súčasťou každej firemnej kultúry. Preto sme sa zhodli na tom, že tieto poznatky prenesieme aj do našej súťaže“, prezrádza o aktuálnom ročníku súťaže Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

V treťom ročníku Súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska sa bude súťažiť v celkovo šiestich kategóriách. Prihlásiť so svojím výrobkom sa môžu potravinárske podniky v termíne do 30. septembra 2020 a to nasledujúcich kategóriách:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely

C/ Reformulácia roka

D/ Trvalá udržateľnosť

E/ Začínajúci potravinár

F/ Osobnosť potravinárstva

„V tejto ťažkej dobe je veľmi dôležité, aby sme diskutovali nielen so štátnymi predstaviteľmi o podpore potravinárskeho priemyslu, ale aj s jednotlivými potravinármi. Sme radi, že môžeme aj pomocou Súťaže o Cenu PKS pomáhať potravinárom v propagácii ich produktov. Práve teraz je mimoriadne potrebné, aby sme im vyjadrili podporu a odvďačili sa im za ich prácu. Prihlásením produktov do súťaže, sa môžu naši podnikatelia ukázať nielen celému Slovensku. Súťaž účastníkom prináša množstvo nových kontaktov a informácií, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom napredovaní“, dodáva Jana Venhartová.

Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne od 1.6.2020 do 30.09.2020. Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny.

Pridaj komentár