Aj keď sa niektoré opatrenia v súvislosti s vírusom COVID-19 do istej miery uvoľnili, usporiadanie filmového festivalu v takej podobe, aby napĺňal svoje poslanie, rozsah a zmysel, nie je v súčasnosti možné. Pri súčasných obmedzeniach, ktoré zasiahli celý svet, by bol obľúbený filmový festival Art Film Festu bez účasti mnohých zahraničných tvorcov a umelcov, industry programu či sprievodného programu.

A práve stretnutia slovenských a zahraničných milovníkov filmu, ako i divákov a filmových profesionálov počas odborných, ale aj neformálnych podujatí, boli kľúčovou devízou festivalu. Plánovaný 28. ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, sa preto z pôvodného termínu 19. – 27. júna 2020, definitívne presúva na rok 2021.

,,Zvažovali sme presun festivalu na neskorší termín, ale minimálne do konca roka nevyzerá situácia ohľadom festivalového diania veľmi pozitívne. Preto sme sa po dôkladnom uvážení rozhodli, že nepôjdeme cestou redukovaného programu a celkovo zníženej kvality, ale konanie 28. ročníka Art Film Festu presunieme. Uskutoční sa v termíne od 18. do 26. júna 2021 v Košiciach,“ povedal producent festivalu Ján Kováčik.

Filmový festival Art Film Fest ponúka od roku 1993 rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Festivalu sa zúčastňuje viac ako 20 tisíc divákov a množstvo hostí a tvorcov zo zahraničia.

Pridaj komentár