Keď čítate knižku, ktorú Vladimír Král ilustruje, je to akoby ste prišli do divadla. Fakt. Postavy sa pohybujú medzi kulisami, všetko – zvieratá, ľudia aj veci – sa v nich tak nejako logicky vrství, v svojskom systéme.

Každý jeden obrázok i každá figúra, by sa pokojne dali rozložiť na detaily, ako skladačka. Zdá sa vám, že by ste mohli odmontovať ruky, uši, topánky a poskladať nanovo.

K príbehom aj k deťom, ktoré si ich čítajú, je hm … ako to povedať? Jemný a úctivý. Neprekračuje ich hranice, ide po prvej signálnej fantázii, trpezlivo v rytme textu. Robí ho zrozumiteľnejším pre všetky deti, aj pre tie, čo knižky veľmi nemusia.

Dynamiku nevytvára rýchlymi ťahmi, ale farbami. Plné plochy, hrejivé odtiene, ťahané od kraja po kraj. Všetko v tých jeho knižkách je také pohodové. Dobre sa čítajú pod perinou, dobre sa do nich pozerá.

Aj takto by sa dala priblížiť tvorba bratislavského rodáka a predovšetkým talentovaného ilustrátora Vladimíra Krála. Študoval na Katedre animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Potom pracoval ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných televíznych filmov. Z nich môžeme spomenúť napríklad Keď nie, tak nie (1998) či Dvojhlasná invencia a-mol (1999). Svoju bábkovú scénografiu predstavil napríklad v predstaveniach Betlehemské rozprávky (1998) alebo Veľký primáš Baro (2002).

Spolupracoval s Domom umenia pre deti Bibiana na výstave Naše Vianoce na skle maľované (1999). Pre filmový festival Art film 1999 vytvoril úvodnú zvučku, ďalej výtvarné návrhy k animovanému seriálu Čarovný zvonček a dokumentárnemu cyklu Římani za humny.

Ilustroval tiež mnoho kníh, z ktorých spomeňme napríklad Analfabeta Negramotná od Jána Uličianskeho, Vianočné mystérium Josteina Gaardera či Kozliatka od Márie Rázusovej-Martákovej a Jaroslavy Blažkovej.

Výstava originálov ilustrácií Vladimíra Krála je sprístupnená do 10. januára 2021 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Pridaj komentár