Slovenská gastroenterologická spoločnosť zverejnila výzvu na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku. Toto vyhlásenie podporila i pacientska organizácia NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko, ktorá rovnako ako Slovenská gastroenterologická spoločnosť apeluje k prijatiu opatrení na zlepšenie včasného záchytu a intervencie pri kolorektálnom karcinóme.

Nakoľko rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie problémy nášho zdravotníctva, je potrebné túto výzvu považovať za viac ako dôležitú prioritu zdravotnej politiky na Slovensku.

Každoročne na toto ochorenie evidujeme 4 000 pacientov, z ktorých viac ako 2 000 zomiera. Správna a dôkladná prevencia by tomuto nepriaznivému stavu na Slovensku mohla predísť a v mnohých prípadoch sa vyhnúť zbytočným ochoreniam a úmrtiam.

Aliancia NIE RAKOVINE preto už dlhodobo apeluje na príslušné orgány, aby sa aj na Slovensku využívali známe riešenia na tieto zdravotné problémy a ochorenia. Vďaka svojej osvetovej činnosti a pomoci chorým prostredníctvom infolinky či e-mailov, podávajú odborní zástupcovia novým pacientom, v mnohých prípadoch už s pokročilými štádiami kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka), všetky dostupné informácie, ktorými by im v ich ťažkej situácii čo najviac pomohli. Netreba sa na toto trápenie aj naďalej iba prizerať, ale vykonať rázne kroky k tomu, aby sa tento nepriaznivý stav zmenil a zastavil.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto vyzýva Vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne a ďalšie relevantné inštitúcie, aby pomohli nasledovné opatrenia urýchlene zaviesť do praxe a pomohli tak vytvoriť dobre fungujúci skríningový mechanizmus na významné zníženie výskytu a úmrtnosti na kolorektálny karcinóm na Slovensku:

  1. podporovať preventívnu primárnu skríningovú kolonoskopiu ako najúčinnejšiu formu prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách,
  2. odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu,
  3. investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť, ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva,
  4. uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách.

Veľké poďakovanie patrí nielen Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, pacientskej organizácii NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko, ale aj všetkým tým, ktorým nie je ľudský život ľahostajný a neboja sa povedať NIE RAKOVINE.

Pridaj komentár