Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) podporuje neziskové organizácie Plamienok a Ligu proti rakovine, ktoré sa venujú starostlivosti o ťažko chorých a nevyliečiteľných pacientov. Vďaka pomoci Nadácie VW SK boli tieto organizácie schopné pokryť náklady na služby, ktoré svojim pacientom poskytujú. Sumou 72 030 eur pomohli pacientom a ich rodinám pri prekonávaní ťažkých chvíľ spojených s liečbou.

Nadácia Volkswagen Slovakia aj naďalej pomáha v treťom sektore! Ako sumou podporila neziskovú organizáciu Plamienok a Ligu proti rakovine?

„Choroba môže postihnúť každého z nás, preto je mimoriadne dôležité podať pomocnú ruku v tých najťažších chvíľach. Mnohým pacientom sme pomohli prežiť ťažké situácie v kruhu rodiny a tým zmierniť ich bolesť. Sme veľmi radi, že môžeme ťažko chorým ľuďom a ich rodinám poskytnúť aspoň finančnú podporu,“ uviedla Ľubomíra Repáňová z Nadácie VW SK.

Neziskovú organizáciu Plamienok podporuje Nadácia VW SK už od roku 2015. Na jej činnosť prispela doteraz celkovou sumou 20 030 eur. Finančná podpora bola určená na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s poskytovaním pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich návštevami v domácom prostredí, na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou a zabezpečením edukačných kurzov. Časť z celkovej finančnej sumy smerovala na úhradu nákladov spojených so zabezpečením a realizáciou víkendových stretnutí smútiacich rodín, ako aj s vydaním terapeutickej knihy pre deti, ktoré stratili súrodenca, rodiča alebo starého rodiča.

„V Plamienku sa staráme o nevyliečiteľne choré deti a dávame im a ich rodinám možnosť tráviť spoločné chvíle doma, v kruhu svojich najbližších. Vzdelávame odbornú aj laickú verejnosť v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti. Udržateľnosť našej odbornej pomoci však každoročne závisí aj na získaných finančných zdrojoch. Nadácia Volkswagen Slovakia nás podporuje už niekoľko rokov. Môžeme tak spolu pomáhať deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách a ponúknuť im domov, miesto bezpečia a komfortu. Môžeme opakovane organizovať terapeutický tábor pre smútiace deti a ponúknuť ho bezplatne deťom z celého Slovenska. Môžeme vydávať terapeutické knihy, ktoré ponúkajú inšpiráciu nielen smútiacim deťom, ale aj celej verejnosti. Veľmi si vážime dlhoročnú podporu, pomoc a dôveru nadácie a ďakujeme, že spolu pomáhame tým, ktorí si nevedia pomôcť sami,“ povedala Katarína Habláková z Plamienka.

Pomáhame onkologicky chorým

Podobne ako Plamienok, podporuje Nadácia VW SK aj Ligu proti rakovine, ktorá sa pomoci onkologickým pacientom venuje už 28 rokov. Tejto neziskovej organizácií v rokoch 2017 a 2018 prispela Nadácia VW SK sumou až 52 000 eur. V roku 2017 na Deň narcisov zdvojnásobila Nadácia VW SK vklady zamestnancov a vyzbierali až 13 000 eur. V roku 2018, podobne ako v roku 2017, zdvojnásobili vklady zamestnancov a spolu s vkladom od DHL Exel Slovakia vyzbierali 14 000 eur.

Najväčšou sumou, až 25 000 eur, prispela Nadácia VW SK, na projekt s názvom Rodinná týždňovka, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Jedná sa o pobyt určený rodinám, v ktorých je niektorý z rodičov, prípadne obaja, onkologickým pacientom. Pobytu sa zúčastňuje 25 rodín s deťmi vo veku 3 – 18 rokov, celkovo približne 100 ľudí. Cieľom projektu je, aby rodiny v neľahkej životnej situácii mali možnosť nájsť cestu k nadobudnutiu síl, energie a inšpirácie pre návrat do „normálneho“ rodinného života, ktorý žili pred chorobou.

„Snažíme sa akýmkoľvek spôsobom zmierniť dôsledky a dopad rakoviny na človeka a rodinu. Psychosociálna starostlivosť je jedným z takých spôsobov a patrí k našim prioritám.

Celý pobyt je pre rodiny bezplatný. Zúčastňujú sa ho predovšetkým rodiny, ktorým by to v dôsledku choroby finančná situácia neumožňovala. Tretieho ročníka sa zúčastnilo 25 rodín s deťmi, čo je spolu okolo 100 ľudí,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Pridaj komentár