V auguste 2015 sa stal klubovým Google Partners – touto správou zarezonovala agentúra e.cake na trhu. Bola potvrdením nového prístupu so zameraním na digitálne služby. Agentúru založil Martin Krištof, ktorý mal na starosti technickú stránku ponúkaných služieb. V tom období nebol Martin v danej profesii žiadnym nováčikom, nakoľko sa online marketingu venoval naplno už od roku 2009. Jeho vizionársky prístup a profesionalita priviedli agentúru na popredné priečky digitálnych marketingových agentúr. Začiatkom roka opustil agentúru, ktorú spoluzakladal a e.cake tak ostala bez digitálneho riaditeľa.

Martin Krištof opustil vlajkovú loď!!! Prečo pristúpil digitálny riaditeľ marketingovej agentúry e.cake k tomuto radikálnemu rozhodnutiu?

V marketingovej brandži sa Martin Krištof intenzívne pohybuje od roku 2009 a myšlienka založiť si vlastnú agentúru vznikala postupne. Nadobúdanie informácií, skúseností a obchodných kontaktov bolo zlomovým bodom pri zakladaní e.caku. V roku 2011 sa e.cake a agentúra Panmedia a MullenLowe GGK dohodli na spolupráci, čím si agentúra e.cake vybudovala svoju významnú pozíciu na trhu digitálnych hráčov. Agentúra sa postupne vykryštalizovala a sústredila sa hlavne na brand kampane, v ktorých ako jedna z mála agentúr na Slovensku vynikala. Dôkazom sú online kampane veľkých značiek ako BMW, Ford, Seat,Volkswagen, či Audi, Bramac, Doktor Martin, HN, Edenhad, atď. Ako jeden z prvých na Slovensku spustil pre značku Ford reklamu na Youtube. Martin Krištof tak za sebou zanecháva svoje „dieťa“. Čo ho priviedlo k tomuto rozhodnutiu, ktoré samozrejme nebolo ľahké a ako svoj odchod z e.caku vníma?

„Rozhodnutie odísť z e.caku ovplyvnila kombinácia viacerých vecí/faktorov. Vzájomné nepochopenie partnerov, ťažké presadenie vízií a posledné mesiace aj zdravie.“

Martin Krištof je známy ako vizionár v tomto odbore, rád prijíma výzvy a vzhľadom na jeho entuziazmus k digitálnemu marketingu môžeme očakávať, že čoskoro sa na trhu objaví silný hráč v odbore, ktorý bude niesť jeho podpis. Ako sa však Martin vyjadril, ešte pred polrokom by na túto hypotézu nevedel odpovedať.

„Hahaha, pred polrokom by som odpovedal niečo iné ako teraz a čo bude v ďalšom polroku … ťažko povedať. Prečo? Klienti, kolegovia, nové služby a produkty, o ktoré je záujem, a hlavne odbyt … Je toho veľa, čo ovplyvňuje moje rozhodnutie … Sú veci, ktoré mi dávajú znovu zmysel a uberajú sa tým správnym smerom, o akom som pred polrokom iba dúfal. Svojím spôsobom mi to aj potvrdzuje fakt, že to predtým už nefungovalo. S odstupom času sú veci oveľa jasnejšie a dá sa povedať, čo bolo zlé a čo bolo dobré.“

Martin Krištof tak uzatvoril jednu, preňho dôležitú časť svojho profesionálneho života. Pred sebou má množstvo výziev a priestor na realizáciu svojich vízií a z jeho vyjadrenia je jasné, že sa na trh digitálneho marketingu vráti s niečím novým.

„Chcem sa zamerať na prepojenie online prostredia s novými inovatívnymi technológiami, ktoré som nerozvíjal a mal som ich v zásuvke, keď dozrie čas a bude pre nich priestor … Času mám teraz požehnane a čas už dozrel. Máte sa na čo tešiť. Či môžete očakávať ďalšieho silného hráča? Čas ukáže, ale minimálne nového s novátorskými nápadmi a riešeniami ÁNO.“

Pridaj komentár