Pri narastajúcej popularite online obchodu výrazne postúpil aj význam logistiky. Distribučné centrá sa stali dôležitým prvkom logistického procesu. Aké výhody pre podnikanie prináša spolupráca s logistickým centrom? Pozrite sa na charakteristiku, ciele a hlavné výhody týchto moderných spoločností.

Na čo slúži logistické centrum?

Logistické centrum je akákoľvek budova, priestor alebo stavba, určená na zabezpečene prepravy rôznych druhov tovaru z bodu A do bodu B. Ide o významného sprostredkovateľa v dodávateľskom reťazci. Pri spolupráci s logistickým centrom sa klient nemusí zaoberať komplikovaným expedičným procesom a môže sa tak ďalej venovať svojmu podnikaniu. Logistické centrum zároveň poskytuje službu uskladnenia, ktorá dokáže zefektívniť distribúciu.

Aby sa nákladná preprava uskutočňovala čo najoptimálnejším spôsobom, sídla logistických centier zvyknú byť postavené na strategických miestach – vo veľkých mestách, priemyselných častiach či oblastiach s rozvinutou cestnou infraštruktúrou. Pri transporte na medzinárodnej úrovni musia mať dobrý prístup k letiskám, prístavom, prípadne k železničným tratiam.

Aké sú výhody logistického centra?

Spolupráca e-shopov s logistickým centrom prináša niekoľko kľúčových benefitov. Keby každá firma musela riešiť otázku prepravy tovaru svojpomocne, pravdepodobne by došlo k značnému spomaleniu ich pracovného procesu. Transport zásielok je komplexná záležitosť a vyžaduje si maximálne sústredenie, súhru logistických činností a zabezpečenie hladkého prevozu z jedného miesta na druhé. Pokiaľ e-shop začne spolupracovať s logistickým centrom, urýchli distribúciu produktov, optimalizuje náklady spoločnosti a nemusí hľadať voľné priestory na skladovanie tovaru.

Profesionálni zamestnanci logistických centier disponujú znalosťami vo svojom obore a tak dokážu flexibilne reagovať, ak by došlo k nečakaným komplikáciám. Transport výrobkov v stanovenom termíne a na požadované miesto vo výsledku vytvorí dobré meno spoločnosti. Ak hľadáte logistické centrum, s ktorým by ste chceli začať spolupracovať, nezabudnite uskutočniť menší prieskum. Len poskytovatelia logistiky s dobrým menom, spoľahlivými službami a skúsenými odborníkmi, dokážu zefektívniť dodávateľský reťazec svojho zákazníka.

Služba skladovania tovaru

Je veľmi výhodné, pokiaľ logistické centrum ponúka službu uskladnenia zásielok. Tento tovar môže pochádzať z výrobného strediska spoločnosti, od dodávateľov alebo z predchádzajúcich fáz dodávateľského reťazca. Zmysel pre detail je dobrou vizitkou každého logistického centra – patrí sem napríklad váženie, meranie či fotenie tovaru ešte pred uskladnením na bezpečné miesto. Ak sa vyžaduje maximálna optimalizácia prevádzky logistického centra, v sklade sa inštalujú čiastočne alebo úplne automatizované skladovacie systémy.

FOTO: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Pridaj komentár