Záchrana ľudských životov je ich každodenným poslaním! Aj keď je táto veta veľmi podobná tým, ktoré počúvame v tých najakčnejších filmoch, naši dnešní hrdinovia sú o niečo skutočnejší, a ich počiny ďaleko predčia aj tie najneuveriteľnejšie závery z filmového scenára.

Práve takí sú členovia nezávislej a neziskovej pacientskej organizácie Europacolon Slovensko, ktorá sa už niekoľko rokov zameriava na problematiku karcinómu hrubého čreva, konečníka či pankreasu a vznikom aliancie NIE RAKOVINE aj na ďalšie onkologické diagnózy, akými sú rakovina prsníka, prostaty či krčka maternice. Cieľom oboch týchto organizácií je informovať každého z nás o onkologických diagnózach, prinášať reálne fakty o ich závažnosti, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky ochorení a aj to, ako s nimi účinne bojovať.

Najúčinnejšou cestou, ako efektívne oboznámiť verejnosť o prevencii pred onkologickými ochoreniami, je zážitková forma vzdelávania. Zvyšovaním gramotnosti obyvateľstva v tejto oblasti, sa totiž pomoc dostáva nielen aktuálnym pacientom a ich príbuzným, ale i každému, kto si váži tak ako svoje zdravie, tak i zdravie svojich blízkych. Po Slovensku preto od samotných začiatkov pôsobenia pacientskej organizácie Europacolon Slovensko, putuje aj s podporou partnera ROCHE Slovensko a HYUNDAI Slovensko, obrovská nafukovania maketa hrubého čreva, ktorá verejnosti priamo na mieste názorne predstavuje príznaky a prejavy ochorenia. Nadrozmerná maketa čreva je popri mnohých ďalších edukatívnych pomôckach, akými sú napríklad simulátor nácviku samovyšetrovania prsníkov alebo model krčku, najväčším ťahákom aktuálneho projektu „Rodinná Onko Family Tour – povedzte NIE RAKOVINE“. Maketa putuje po celom Slovensku celoročne s priamou návštevnosťou až 50 000 ľudí ročne.

Cieľom týchto osvetových podujatí je prostredníctvom vzdelávania urobiť všetko pre to, aby sme zbytočne neprichádzali o svojich blízkych. Ich realizáciou sa na Slovensku dramaticky pozdvihlo povedomie a vyšetrenosť rizikovej populácie na preventívne testy karcinómu hrubého čreva. Verejnosť má zároveň oveľa vyšší záujem o poskytnutie testu na skryté krvácanie, odhaľujúceho včasné a liečiteľné štádium karcinómu hrubého čreva a konečníka, čoho dôkazom je 80 000 prihlásených Slovákov a viac ako 200 diagnostikovaných karcinómov. S aktuálnym projektom „Rodinná Onko Family Tour – povedzte NIE RAKOVINE“, navštevujú členovia organizácií Europacolon Slovensko a NIE RAKOVINE s celým zástupom vzdelávacích pomôcok a informačných materiálov mestá a obce, obchodné centrá, školy, ústavy, inštitúcie, podniky a výrobné závody, ako i odborné podujatia pre verejnosť.

Nakoľko je pôvodná maketa čreva už po dobe svojej životnosti (má už 12 rokov), čaká v najbližšom období obe organizácie neľahká úloha: zakúpenie novej makety v hodnote 15 000 eur, ktorá by naďalej slúžila zabrániť zbytočným úmrtiam. Tým, že každá pomoc môže mať v prípade včasnej prevencie onkologických ochorení cenu ľudského života, ďakujeme za seba a aj za desaťtisíce pacientov a ich príbuzných na Slovensku za akúkoľvek podporu.

Údaje o.z. NIE RAKOVINE pre asignáciu 2 % z daní sú nasledovné:

Obchodné meno: NIE RAKOVINE
Adresa: Cukrová 14, 81101 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 50654896

Tlačivá a všetky ďalšie postupy pre darovanie 2% nájdete na nasledovnom odkaze tu .

Sme nesmierne vďační za všetky prostriedky, ktoré nám dobrosrdeční darcovia zašlú. Ak ste sa aj vy rozhodli naše združenie podporiť, môžete tak okrem iného urobiť zaslaním finančných prostriedkov.

Bankové spojenie: IBAN SK31 1100 0000 0029 4004 8994

Ďakujeme, že spolu s nami hovoríte NIE RAKOVINE

Pridaj komentár