Kedysi, keď sme chceli cestovať mestskou hromadnou dopravou a nevlastnili sme takzvaný mesačník, museli sme si zakúpiť cestovný lístok na príslušných predajných miestach, teda v automatoch, pokladni dopravného podniku, alebo priamo v autobuse, električke, či trolejbuse. No a potom si ho hneď označiť v strojčeku, aby sme sa ním mohli preukázať revízorovi, ak náhodou pristúpil kvôli kontrole.

Doba sa však postupom rokov podstatne zmenila a možno smelo povedať, že výrazne k lepšiemu. V súčasnosti síce stále ešte máme možnosť zakúpiť si „ten klasický“ papierový cestovný lístok spomínaným spôsobom, no postupne však je aj tento anachronizmus vytláčaný alternatívou kúpy lístka prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS, prípadne za pomoci mobilného internetu a príslušnej aplikácie.

Tento pokrokový trend je však nasadzovaný do praxe iba pozvoľna, pretože vždy treba zladiť filozofiou jednotlivých dopravných podnikov, zmluvných súkromných dopravcov s vyspelosťou mobilných telefónov a schopnosťou prostredníctvom aplikácií komunikovať s celým systémom plánovaného elektronického predaja. Do tohto celého mali vždy čo to povedať aj bankové domy, ktoré svojou ochotou, či neochotou, ovplyvňovali termín masívnejšieho rozšírenia kúpy cestovného lístka týmto spôsobom.

Majitelia mobilných telefónov majú výhru v kapse

Našťastie, situácia je už momentálne taká, že napríklad obyvatelia, či návštevníci nášho hlavného mesta, ktorí vlastnia mobil s najčastejšie používanými softwérmi, ako sú Android, alebo iOS, si jednoducho stiahnu telefónu mobilnú aplikáciu bratislavského mestského dopravného systému a môžu si smelo a bez obáv zakúpiť cestovný lístok bez toho, aby vyťahovali z vrecka drobné a hľadali najbližší automat, či iné predajné miesto. Ono to celé funguje tak, že si cestujúci kliknutím otvorí mobilnú aplikáciu, zaškrtne zamýšľanú linku, no a nakoniec zaplatí platobnou kartou spárovanou s mobilnou aplikáciou. No a v prípade, že ho vyzve revízor, preukáže sa mu údajom na displeji. Oproti možnosti kúpy cestovného lístka cez SMS správu je to rýchlejšie a omnoho pohodlnejšie. Stačí obvykle iba pár klikov.

O niekoľko ďalších užitočných funkcií sa mobilná aplikácia tohto druhu rozšírila spustením takzvaného Integrovaného dopravného systému mesta Bratislavy (IDS MB) v októbri tohto roka. Povieme vám o čo ide. Ten, kto žije v Bratislave, vie aké komplikované bolo doposiaľ cestovanie naprieč celým mestom a jeho okolím. Najväčším problémom sa neukázala ani tak zaužívaná časová a zónová tarifikácia, ale fakt, že každý dopravný prostriedok v rámci dopravného podniku mesta Bratislava mal inú taxu, nehovoriac o zmluvných súkromných prepravcoch ako je napríklad RegioJet. Orientovať sa v tejto doslova skrumáži dávalo zabrať aj našincovi, nieto cezpoľným študentom a o turistoch ani nehovoriac.

Bratislava môže byť platbou cez mobilný telefón vzorom

Preto sa zaviedli jednotné tarify pre každý dopravný prostriedok, či sa už jedná o autobus, trolejbus, električku, a ktoré platia aj pre zmluvných súkromných dopravcov na dohodnutých linkách. Navyše tento systém poskytuje aj inú rovnako dôležitú a osožnú pridanú hodnotu, a síce informácie na nadväznosť jednotlivých mestských a prímestských liniek, alebo inak, ako sa dostať čo najrýchlejšie z jedného bodu do bodu druhého bez toho, aby sa človek musel zakaždým niekoľkokrát vypytovať spolucestujúcich a vyvolávať dispečerovi do zákazníckeho centra. No a nakoniec ešte jeden bonbónik, systém informuje cestujúceho o vhodnej linke v súvislosti s príchodom a odchodom vlakov na hlavnej stanici. Teda IDS MB je akýsi osobný poradca každého cestujúceho, ktorý sa rozhodol využiť mestskú a prímestskú dopravu v Bratislave.

Vráťme sa trošku späť k finančnej úhrade cestovných lístkov. Cestujúci má naporúdzi dve alternatívy. Buď zaplatí zo sumy, ktorú ste si predtým previedol zo svojho účtu na kredit tohto IDS MB, alebo zaplatí priamo z vášho bankového účtu. V oboch prípadoch sa ale musí do toho systému najskôr zaregistrovať. Neznamená to však, že mobilnú aplikáciu predtým nemôže používať, akurát, že nemôžete prostredníctvom nej platiť. Mobilná aplikácia IDS MB dokáže poskytovať svoje služby aj v anglickom, či nemeckom jazyku, čo je mimoriadne vítaná pridaná hodnota.

Mesto pamätalo aj na tých skôr narodených

Iná a rovnako prínosná vlastnosť mobilnej aplikácie IDS MB je aj to, že okrem internetu, je dostupná aj v samotných vozidlách a zastávkach. Proste vývojári pamätali na menej počítačovo zdatných cestujúcich, a to najmä z radov seniorov. Tí totiž používajú vo veľkej miere jednoduchšie mobilné telefóny a nie tie moderné, s veľkou dotykovou obrazovkou. No a nakoniec je tak isto plusom možnosť poslania do centra systému pripomienky k jeho fungovaniu. Vzhľadom k tomu, že začiatky sú vo všetkom ťažké, existuje predpoklad, že bude táto funkcia bohato využívaná, čo je len dobre.

Na IDS MB sme vám chceli vysvetliť, ako sa posunul za tie roky nákup cestovných lístkov a vôbec informácie ohľadom cestovania mestskou hromadnou dopravou. Pokiaľ sa však tento pokrokový spôsob dostane do každého kúta Slovenska, pretečie bohužiaľ ešte veľa vody.

Pridaj komentár