Ples v opere povestným úderom na gong oficiálne otvorila výnimočná žena, špeciálna pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia pre ľudí so spina bifida a/alebo hydrocefalus, Terézia Drdulová.

„Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal inšpiratívnu ženu plnú energie, ktorá dennodenne pomáha množstvu detí a ich rodinám prekonávať každodenné prekážky vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia. Sama je matkou syna s ťažkým ochorením, z ktorého je dnes úspešný mladý muž, ktorý dostal ocenenie aj od prezidenta Slovenskej republiky,“ povedal počas príhovoru zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Orange Slovensko, čím zároveň uviedol osobnosť, ktorá otvorila novú plesovú sezónu.

„Pozvanie otvoriť Ples v opere úderom na gong je jednou z tých situácií v živote, na ktoré sa neviete vopred pripraviť, lebo to neočakávate,“ vyjadrila svoje pocity zakladateľka Občianskeho združenia pre spina bifida a/alebo hydrocefalus a podporovateľkou prístupu zdravotne znevýhodnených detí ku kvalitnému vzdelaniu, Terézia Drdulová, ktorej nesmierne záležalo, aby nielen hostia dobročinného Plesu v opere, ale i verejnosť správne pochopila, prečo na túto dôležitú úlohu vybrali práve ju.

„Jej úder bol mementom a veríme, že rezonoval nielen samotný gong, ale aj téma inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme Terézii za jej osobný aj profesijný vklad a podporu charitatívneho zámeru Plesu v opere. Ples v opere už deväť rokov mení životy a pomáha otvárať pálčivé celospoločenské otázky,“ povedala Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

„Keď som sa po narodení môjho syna dozvedela, že jeho nohy sú a asi aj zostanú ochrnuté, do mysle mi prišla myšlienka, že odteraz tie moje zdravé mám aj pre neho. Neskôr som sa opakovane ocitla v situáciách, v ktorých som pred svetom zdravých obhajovala deti alebo dospelých s rôznym typom zdravotného postihnutia. Na gong som udrela predovšetkým v mene tých, ktorí nevedia či nemajú možnosť sa vyjadriť, alebo ich priania a úplne obyčajné túžby nik nepočúva. Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my – zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené spoločné vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak – prispeje k budovaniu spoločnosti, v ktorej partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás. Dobročinný rozmer Plesu v opere vnímam ako kľúč k tej časti spoločnosti, ktorá sa prirodzene nestretne s touto problematikou, avšak môže veľa ovplyvniť. Čaká na to množstvo konkrétnych slovenských detí a ich rodín,“ povedala Drdulová, ktorá zasvätila svoj život zmysluplnej inklúzii detí so zdravotným znevýhodnením.

FOTO: Ples v opere

Pridaj komentár