Pavel Maňka, ktorý tvoril v 50-tych až 90-tych rokoch 20. storočia, bol maliarom ďalekých svetov a túžby po lietaní, konštruktivistom a konštruktérom modelov, modernistom, avantgardistom, čo dokonale ovládal tradičné techniky maľby.

Vymykal sa „škatuľkám“, nezapadal. Žil uzavreto – vo svete svojich vízií a predstáv. Dodnes nemá svoju monografiu. Knihu, tak dôležitú pre každého umelca, ktorá navždy zachová jeho myšlienkový svet, ktorá doslova „zakonzervuje“ jeho diela tak, aby sa k nim mohli čitatelia mohli vracať a kedykoľvek o nich premýšľať. Aj vtedy, keď práve nebudú vystavené.

V tíme obľúbenej TOTO! je galéria si povedali, že na tú knihu skúsia získať prostriedky. Keď sa rozhodnete byť v tom s nimi, je to vlastne jednoduché. Kúpte si niektoré z diel, ktoré nájdete na totojegaleria.sk a časť prostriedkov pôjde na všetky tie zložité veci, ktoré treba urobiť, kým knižka vznikne: na scanovanie podkladov, na zalamovanie strán, na vytvorenie jej dizajnu, na tlač, na jej zviazanie …

Ak s tým budete súhlasiť, Vaše meno bude uvedené v knihe, spoločne s ostatnými darcami a darkyňami v abecednom poradí. Diela, ktoré sú dostupné, pochádzajú z pozostalosti Pavla Maňku a ich pravosť je garantovaná.

Niektoré z nich sú už, v TOTO! je galéria na Moskovskej 29 v Bratislave, ako súčasť výstavy Pavel Maňka  – Letisko. Diela na stránke budú postupne pribúdať od 9.2.2023 od 12:00 hod. až do 27.4.2023.

Pridaj komentár