Združenia prevádzkovateľov kín a Únie filmových distribútorov Slovenskej republiky sa len nedávno vyjadrili k aktuálnej situácii a možnostiam otvorenia svojich prevádzok. Tento vývoj situácie bol pre prevádzkovateľov kín mimoriadne prekvapujúci, nakoľko namiesto vyhlásenia lockdownu vláda informovala o možnosti otvoriť spolu s kostolmi i kiná a divadlá.

„Náš segment filmového priemyslu je totiž priamo viazaný na ostatné distribučné trhy vo svete, kde je trend opačný – kiná sa dočasne zatvárajú aj v krajinách, v ktorých boli doteraz otvorené. V praxi to znamená celosvetové presuny distribučných premiér tých filmov, ktoré sú viazané na spoločný dátum uvádzania a aj pre naše podnikanie sú kľúčové – práve takéto tituly nám pomôžu vrátiť publikum do kín. Momentálne môžu distribučné spoločnosti ponúkať kinám len reprízové uvedenie filmových titulov.

V inej situácii by nás umožnenie otvárania kín potešilo, teraz však nemáme ako naplniť dopyt publika po nových tituloch a bez nich nemôžeme bojovať s atmosférou nedôvery, ktorá sa voči kinám v ostatných mesiacoch vyvinula a obávame sa, že bude aj naďalej pretrvávať.

Je pritom dôležité rozlišovať medzi tzv. „zriaďovanými“ a „nezriaďovanými“ kinami. Kým tie prvé sa môžu oprieť o relatívnu finančnú stabilitu svojho zriaďovateľa (samospráv či štátnych inštitúcií), ktorý pokrýva časť prevádzkových nákladov, „nezriaďované“ kiná sú závislé výlučne na vlastných príjmoch, ktoré im umožňujú pokryť prenájmy, energie, mzdy či údržbu.

Prvým výrazným obmedzením príjmov je nemožnosť predaja občerstvenia. Kombinácia s pretrvávajúcim nedostatkom silných premiérových titulov by pre mnohé kiná mohla byť až likvidačná. Náhrady nákladov, ktoré musíme vynakladať napriek zatvoreniu či fungovaniu bez príjmov, prišli zo strany štátu zatiaľ v minimálnej miere, na systematickejšie návrhy preto stále čakáme s nádejou.

Po jarnej pandemickej vlne trvalo niekoľko mesiacov vrátiť sa aspoň približne do bežného prevádzkového módu, ktorý by sa stal aj finančne návratným. V prípade, že onedlho znova dôjde k zatvoreniu alebo obmedzeniu prevádzok, mnohé kiná a distribučné spoločnosti sa obávajú, že v neistej situácii vynaložia zbytočnú snahu i finančné prostriedky, keďže bude potrebné celý tento náročný logistický i marketingový proces opakovať.

Pre zodpovedné otvorenie kín je nevyhnutné oprieť sa o jasnú prognózu pozitívneho vývoja a o jasne formulované podmienky s perspektívou aspoň niekoľkých týždňov.

Zástupcovia Združenia prevádzkovateľov kín, Únie filmových distribútorov SR a Nezávislých profesionálnych divadiel sa preto stretli na ministerstve kultúry, kde rokovali s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a štátnym tajomníkom Radoslavom Kutašom. Na konštruktívnom pracovnom stretnutí hľadali spoločne ďalšie možnosti, ako pomôcť prekonať toto ťažké obdobie, v ktorom sa naše subjekty nachádzajú. Zástupcovia združení veria, že spomínaná pomoc príde v dohľadnom čase a aj vďaka nej sa nám podarí prežiť túto neľahkú dobu.“

Pridaj komentár