Každoročne sa náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000 Európanov, ktorí sú väčšinou v produktívnom veku. 100 000 z nich by mohlo žiť, keby sme im vedeli poskytnúť prvú pomoc. Práve preto sa 16. október stal Dňom záchrany života. V tomto roku sa už po piatykrát k tejto iniciatíve pripája aj Slovensko. Organizátorom Svetového dňa záchrany života je Slovenská resuscitačná rada, ktorá sa snaží informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci a o potrebe vedieť ju poskytnúť.

Každý človek na svete môže zachrániť život! Ako prebiehal Svetový deň záchrany života na Slovensku?

16.október sa stal synonymom záchrany ľudského života

K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie doma (cca. v 70 % prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ vedia ako resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych dvoj – až trojnásobne. Dnes je však kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako 1 z 10 takýchto pacientov.

„Hlavným cieľom Slovenskej resuscitačnej rady je neustále zvyšovať povedomie verejnosti o tom, aké dôležité je vedieť základné postupy resuscitácie. Je veľmi podstatné, aby sa ľudia nebáli poskytnúť prvú pomoc, pretože jediné zlé, čo môžu spraviť je, že neurobia nič. Na Slovensku je veľa možností, ako absolvovať základné kurzy prvej pomoci. Organizujú ich viaceré záchranné zložky,“ informuje predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.

A dodáva: „Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale o vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov môže zachrániť ľudské životy.“

Svetový deň záchrany života

Európsky deň záchrany života je podujatie, ktoré bolo založené Európskou resuscitačnou radou (ERC – European resuscitation council) s podporou Európskeho parlamentu. Podujatie je zamerané na zvyšovanie povedomia o dôležitosti znalosti kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR), vďaka ktorej môže každý človek na svete svojimi rukami zachrániť niekomu život. Koná sa každoročne 16. októbra vo viacerých európskych mestách. Slovenská resuscitačná rada organizuje toto podujatie na Slovensku od roku 2014.

Svetový deň záchrany života je nová forma tohto podujatia – po prvýkrát v globálnom rozmere. Podujatie je sponzorované organizáciou ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation, zal. 1992) a zameriava sa na KPR poskytovanú výhradne rukami a dôležitosť okamžitej akcie na zvýšenie celosvetového počtu zachránených životov. Celosvetové hodnoty KPR poskytované náhodnými okoloidúcimi sa pohybujú rôzne – od 5 do 80 %. Štúdie ukazujú, že KPR – najmä pri okamžitom poskytnutí, môže šance obete pri náhlej zástave srdca na prežitie zdvoj – až strojnásobiť.

Cieľom kampane „Každý človek na svete môže zachrániť život“ je posilniť myšlienku, že KPR poskytovaná rukami je jednoduchá, efektívna a môže byť vykonávaná kýmkoľvek. Vyššie počty KPR poskytovanej náhodnými okoloidúcimi sú spojené s vyšším podielom preživších srdečnej zástavy.

Veľa ľudí sa neodváži vykonávať KPR, pretože nevedia čo robiť, alebo sa boja, že postihnutému človeku ublížia. Aby sme pomohli zvyšovať pravdepodobnosť toho, že KPR bude v prípade núdze poskytovaná okoloidúcimi, Slovenská resuscitačná rada odporúča výhradne ručnú KPR, ktorá má tri jednoduché kroky:

  1. Skontrolovať, či postihnutý akokoľvek reaguje
  2. Zavolať 112
  3. Stláčať rýchlo a tvrdo stred hrude do doby, kým dorazí pomoc

„Už niekoľkokrát sa Slováci v rámci každoročného podujatia Európsky deň záchrany života mohli presvedčiť, že svojimi rukami môžu zachrániť ľudský život. Aj v prípade, že záchranná zdravotná služba už je na ceste na miesto udalosti, o prežití rozhodujú v prípade náhlej zástavy srdca práve prvé minúty. Práve vtedy je postihnutý úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti,“ informoval predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.

Akciu podporujú aj známe tváre

Svetový deň záchrany života aj tento podporili viaceré známe tváre zo slovenského šoubiznisu – herci Michal Kubovčík a Juraj Bača, moderátorky Miriam Kalisová a Barbora Rakovská, moderátor Viktor Vincze či spevák Samuel Tomeček.

Kurzy prvej pomoci

Včasné poskytnutie prvej pomoci je pri život ohrozujúcich stavoch veľmi dôležité. O živote či smrti totiž rozhodujú minúty, niekedy až sekundy  a ani tá najrýchlejšia sanitka  nemusí prísť včas. Ak ľudia ovládajú prvú pomoc, môžu predĺžiť čas na záchranu života až do príchodu profesionálov. Navyše, na záchranu života nemusíme mať žiadne špeciálne vybavenie, stačia nám ruky. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Na to, aby sme vedeli pomôcť, nemusíme mať zdravotnícke či medicínske vzdelanie. Dokáže to každý, aj laik. Stačí absolvovať kurz prvej pomoci. Nie je to nič ťažké, stačí si vybrať profesionálny akreditovaný kurz – trvá 8 hodín a výhodou je, že jeho lektormi sú priamo zdravotnícki operátori, ktorí dennodenne pomáhajú na tiesňovej linke 155 a mnohí z nich pracujú aj ako zdravotnícki záchranári.

Slovenská resuscitačná rada

Hlavným poslaním združenia je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú.

Slovenská resuscitačná rada je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

Podieľa sa na zvyšovaní povedomia verejnosti o neodkladnej resuscitácii na Sloven­sku v súlade s odporučeniami Európskej resuscitačnej rady.

FOTO: Dominik Stehnáč

Pridaj komentár