Jakub Gulyás a Andrea Pojezdálová slávnostne uviedli výstavný projekt Persephone

698
Jakub Gulyás a Andrea Pojezdálová slávnostne uviedli výstavný projekt Persephone 4

Výstavný projekt s názvom Persephone bol slávnostne predstavený širokej verejnosti. Projekt predstavuje inštaláciu odevov módnej návrhárky Andrey Pojezdálovej, ktorú vkusne dopĺňajú fotografie Jakuba Gulyása. Módna dizajnérka Pojezdálová svoju kolekciu prvýkrát predstavila na módnej udalosti Fashion Live! v bratislavskej Starej Tržnici. Pre jej autorský dizajn je typická estetická čistota v kombinácii so zaujímavými a precíznymi strihmi a spracovaním materiálov a tiež pomerne úsporná farebnosť v kontraste s technicky náročnými formami.

Jakub Gulyás a Andrea Pojezdálová slávnostne uviedli výstavný projekt Persephone

jakub_gulyas_persephone_mmagazin1

V nasledujúcich variabilných modeloch dala autorka priestor farebnosti ako kľúčovej zložke, uplatnila tlmené a sýte odtiene hnedej, zelenej, červenej a modrej farby. Rozdelením kolekcie na štyri farby pripomína striedanie ročných období z Persefoninho príbehu.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin2

Z hľadiska použitých textílií skombinovala jemné a pevné látky. Okrem rovných línií sa sústredila aj na vrstvenie, skladanie a aranžovanie, čo dodalo jej prácam istý dekoratívny rozmer. V kontexte svojej tvorby a jej tvaroslovia nechala vyniknúť zaujímavým až sochársky poňatým tvarom a štruktúram.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin3a

Pracovala s voľnou siluetou, čím zaručila svojim modelom pohodlnosť a konformnosť. Pojezdálová sa takisto zamerala na detail, predovšetkým čo sa týka spomínaných strihových a materiálových riešení. Jej výtvory sú veľmi ženské a rafinované ale zároveň nositeľné. Celú kolekciu charakterizuje najmä výrazová čistota a ľahkosť.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin4

Gulyásov fotografický prístup vychádza z príbuzných podnetov a záujmov. Pre jeho sugestívne stredne a veľkoformátové snímky je symptomatická najmä romanticky ladená štylizácia. Vo svojich záberoch zobrazuje rôzne typy žien, ktorými stvárňuje odlišné polohy Persefony.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin5

Pojezdálovej kolekciu predstavuje na modelkách v prostredí krajiny, rovnako ako v bližšie neidentifikovanom historizujúcom interiéri. Autor fotografiami podčiarkuje ženskosť a eleganciu týchto odevov.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin6

Zároveň pôsobivo ilustruje príbeh aj pomocou mnohých sprievodných prvkov, ktorými podporuje a prehlbuje konkrétne mytologické udalosti – napr. výberom prostredia, sprievodných postáv či predmetov (psi ako alúzia na trojhlavého psa, strážcu podsvetia, granátové jablko ako atribút Persefony a i.).

jakub_gulyas_persephone_mmagazin7

Po technickej stránke súčasným vizuálnym jazykom čiastočne kóduje odkaz umeleckého smeru z prelomu 19. a 20. storočia – piktorialistov, ktorí uplatňovali mäkkosť a často až maliarsky prístup k fotografickej práci.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin8

Estetika oboch autorov tiež reflektuje tvorivú atmosféru a tradíciu diel umeleckých skupín preraffaelistov a  ich zaujatie ženskou krásou a preferenciu antických a mytologických námetov v realistickom prevedení a symbolistov, ktorí hľadali v umení mystické významy a uprednostňovali meditatívnu atmosféru, prosté tvary a tlmenú farebnosť.

jakub_gulyas_persephone_mmagazin9

Jednoduchá ale efektná inštalácia dáva plne vyniknúť samotným odevom a fotografiám, ako aj myšlienkovému zámeru výstavy.

Názov výstavy: Andrea Pojezdálová, Jakub Gulyás – Persephone
Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová
Miesto konania: Imperia Design Store, Michalská 6, 811 01 Bratislava
Trvanie výstavy: 11. 6. – 12. 7. 2015

[Martina Vyskupová]

Pridaj komentár