Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov.

Historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva prichádza do slovenských kín! Prekoná Apoštol Pavol rekordy doterajších biblických príbehov?

Písanie scenára k filmu Apoštol Pavol bolo pre scenáristu a režiséra Andrewa Hyatta dlhoročnou cestou. Všetko začalo fascináciou osobou Pavla, ktorý je popri Ježišovi snáď najdôležitejšou postavou v Novom zákone. Tá neskôr prerástla do túžby nakrútiť autentický biblický a pútavý filmový príbeh o posledných dňoch jeho života.

„Pavol bol pre mňa vždy fascinujúcou postavou,” hovorí Hyatt. „Keď uvažujem nad tým, kto najlepšie zosobňuje Božie odpustenie a milosrdenstvo, je to pre mňa Pavol. Je niekým, kto sa stal z najväčšieho prenasledovateľa raných kresťanov jedným z najväčších evanjelizátorov v histórii cirkvi.”

„Myslím, že o Pavlovi nevzniklo veľa diel najmä preto, lebo jeho životný príbeh je veľmi divoký a bohatý,” hovorí producent T.J. Berden. „Zdá sa nemožné, že to všetko dokázal prežiť jeden človek; je to ako sto životov v jednom. Nájsť formu, ako to dostať do jedného filmu, bola obrovská výzva.”

Písanie scenára začalo dôkladným skúmaním Svätého písma. „Snažili sme sa vybudovať svet a postavy, ktoré sa nachádzajú v Biblii.” Počas výskumu objavili Hyatt a Berden detaily o Pavlovej starobe, v ktorej hrá dôležitú úlohu postava Lukáša, autora Evanjelia podľa Lukáša, z ktorej sa stala jedna z hlavných postáv filmu.

„Uvediem príklad, prečo je Lukáš vo filme tak často,” hovorí Hyatt. „V 2. liste Timotejovi, ktorý Pavol písal z Mamertínskej väznice na sklonku svojho života, je na samom vrchu malý nápis: Je tu so mnou len Lukáš. Takže Lukáš bol vo väzení s ním. Zrazu sa pred vami otvorí tento nádherný svet, ktorý vychádza z Písma. Hoci sme vypĺňali medzery detailmi, všetky čerpajú z Biblie.”

Po výskume prišli na rad konzultácie s expertmi od pastorov až po vedcov, ktoré mali zabezpečiť, aby biblické aj vymyslené postavy boli vykreslené v autentickom duchu ranej cirkvi v Ríme počas Nerovej vlády.

Filmovú novinku Apoštol Pavol prináša do našich kín od 5. apríl 2018 distribučná spoločnosť Itafilm

Pridaj komentár