Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najpočetnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza na území bývalej Juhoslávie – v súčasnom Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi z Horného do Dolného Uhorska, konkrétne do tej časti Dolného Uhorska, ktorá sa nachádza vo Vojvodinskom autonómnom kraji na severe Srbska, kam migrovali z náboženských a ekonomických dôvodov. Skoro tri storočia si táto komunita udržala kultúrne povedomie, tradície a jazyk.

Fotografie Richarda Kučeru Guzmána v sebe ukrývajú jedno veľké poslanie! Týka sa nás všetkých!

Ľavroškovci, u ktorých bol fotograf Richard Kučera Guzmán ubytovaný spolu s jeho babičkou Helenkou

Veľkým pomocníkom pri zachovaní národnej integrity bola evanjelická cirkev. Dá sa povedať, že všetci Slováci žijúci na tomto území, mali evanjelické vierovyznanie. Aj prvé slovenské školy boli na tomto území cirkevné.

Tunajšie záujmy Slovákov zastrešuje dokonca Matica slovenská v Srbsku, ktorá má svoje sídlo v Báčskom Petrovci na území Vojvodiny. Svoje zastúpenie majú Slováci dokonca aj v regionálnom parlamente.

V dome Ľavroškových sa nachádzajú artefakty ich slovenských predkov

Bohužiaľ, ťažká politická situácia a nestabilita na tomto území, núti tunajších Slovákov k exodu naspäť na Slovensko, ale aj do iných krajín po celom svete.

Slovenský fotograf Richard Kučera Guzmán sa vo svojej práci zameral práve na mapovanie tejto kultúry v slovenskej dedinke menom Aradáč, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Zrenjanin, odkiaľ pochádza aj jeho babka.

Adam Ľavroška pracuje v dedine Aradáč ako barbier

Spolu s ňou navštívil jej rodný kraj, ktorý videla naposledy pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi. „Mal som tú možnosť nazrieť do životov týchto veľmi milých a úžasných ľudí, ktorí nemali problém porozprávať sa a podeliť sa o svoje životné zážitky“.

Pohľad do evanjelického kostola v Aradáči

Richard vo svojom projekte s názvom „Zabudnutí Slováci“ zachytáva svojim objektívom miesta a tváre ľudí, ktorí v tejto oblasti žijú, pracujú a naďalej tvoria stále sa zmenšujúcu komunitu, ktorá možno neprežije tretie storočie svojej existencie.

Nahliadnite na výnimočné zábery vytvorené slovenským fotografom Richardom Kučerom Guzmánom, ktoré v sebe ukrývajú nie len hlbokú myšlienku, ale a aj jedno veľké a veľmi dôležité poslanie. Odhaľte ho spolu s nami!

Pridaj komentár