Mnohí z nás by chceli niečo so svojou postavou spraviť, no nevedia ako na to. Ak je to aj váš prípad, jednou z najlepších možností je obrátiť sa na osobného trénera. V súčasnosti je ich ale veľa. Ako si vybrať toho správneho?

Skvelý návod, ako pri tomto výbere postupovať, poradil skúsený tréner a autor kníh Začni cvičiť s POHYBom pre mužov a Začni cvičiť s POHYBom pre ženy – Ľuboš Gsch.

  • Osobný tréner by mal byť dobrý človek

Akýkoľvek vzťah, aj ten s trénerom, sa postupom času buduje. A so zlým človekom nič dobré neurobíte. „Poznal som trénerku, ktorá mala certifikát a prax s tréningom i súťažením. Ako trénerka ale dlho nezotrvala. Myslím, že len niekoľko týždňov. Kam prišla, tam nastali zlosti a intrigy. Medzi trénermi (kolegami) i trénujúcimi. V úvode bol o trénovanie pod jej vedením veľký záujem. Ten však rýchlo opadol. Zavrhli ju trénujúci, kolegovia i samotný (nestranný) návštevníci „fitka“. Z trénerského hľadiska bola trénerka vybavená výborne. Z ľudského menej dobre a tým pádom jej všetko ostatné bolo zbytočné,“ hovorí Ľuboš Gsch.

  • Osobný tréner by mal byť certifikovaný a odborník

Nie je to dnes samozrejmosť. Nie každý osobný tréner je oprávnený (certifikovaný) a už vôbec nie každý je odborník (napriek tomu, že certifikát môže mať). Základné školenie trénera 1. stupňa trvá najviac 4,5 dňa. Je naivné predpokladať, že za túto dobu vzdelávania sa, bude z niekoho odborník. Základný kurz osobného trénera dodáva len základné informácie, ktorými by mal disponovať. Sú dostačujúce ako štart. Je však potrebné ďalšie vzdelávanie. „Prijímacie konanie na trénerov nie je striktne stanovené a jeho priebeh môže niekedy pripomínať komédiu. Aspoň základný certifikát a minimálna odbornosť by mala byť splnená. Nemusí byť zárukou kvality. Avšak je tam predpoklad určitého stupňa zodpovednosti.“

  • Osobný tréner by mal byť majster v komunikácií

„Poznám minimálne troch fantastických (odborne aj ľudsky) osobných trénerov, ktorí v komunikácií zlyhávajú a dosahujú len priemerné výsledky. Sú to odborníci na tréning, jeho tvorbu, skladbu metodotvorných činiteľov, proces, fyziológiu pred, počas i po tréningu. V komunikácií s trénujúcim však zlyhávajú, pretože považujú veľa vecí, ktoré je potrebné laikovi opakovane vysvetliť, za samozrejmé. Je to pre nich úplne jednoduché a tak si myslia, že je to ľahké pre všetkých. Podľa nich sú trénujúci nemehlá. To môže byť určite pravda, ale úlohou trénera je viesť každého, kto chce, byť vedený. Teda aspoň tak chápem úlohu osobného trénera v spoločnosti ja,“ pokračuje Ľuboš Gsch. Tým, že komunikácia je rovnako dôležitá ako odbornosť, je tento bod mimoriadne dôležitý. Dobre a zrozumiteľne komunikovať je totiž v prípade trénera i trénujúceho jadrom úspechu.

  • Osobný tréner by mal byť multifunkčný

Úspešný tréner dnes potrebuje viac ako len dokonalosť niekoľkých vlastností a zručností. „Myslím si, že potrebuje skôr veľký počet malých poznatkov ako nejakú ďalšiu superschopnosť. Dobrý osobný tréner by mal byť psychológ, pretože od určitého bodu v tréningu, je tréning záležitosťou trénujúceho a jeho vnútra viac, ako trénujúceho a činiek. Boje, ktoré v tréningu nastávajú, nie sú vecou trénujúceho a vonkajšieho prostredia ako sú činky, záťaže alebo tréningové pomôcky. Je to boj trénujúceho a jeho osobnostim, vrátane zapojenia všetkých morálno-vôľových vlastností,“ uzatvára Ľuboš Gsch.

Akými ďalšími vlastnosťami by mal dobrý osobný tréner disponovať?

  • Fyzioterapeut – denne sa totiž konfrontuje s pohybovými obmedzeniami, nekomfortom i zraneniami.
  • Pozorovateľ – v spolupráci s trénujúcim musí vždy pozorovať realizáciu tréningového postupu, zvládnuteľnosť i zvládanie, náladu aj pocity trénujúceho. Tým vie nastavovať vhodne ďalší postup.
  • Terapeut –väčšina faktorov ovplyvňujúcich tréning a jeho výsledky sa dejú mimo tréningu. Doma, v práci, v rodine … Pozorovateľ by mal zistiť, čo sa deje a kde môže byť chyba. Terapeut by mal navrhnúť riešenie.
  • Vzor – každému sa lepšie trénuje, ak je vedený niekým, kto mu je vzorom. Pre väčšinu trénujúcich môže byť „tréner = vzor“ úplne prioritným atribútom.
  • Manažér – nastavenie časov tréningu, proces a postup tréningu, prispôsobiť im ďalšie faktory a všetko zosúladiť s trénujúcimi. Dobrý manažment nemá síce priamy vplyv na schopnosti osobného trénera. Avšak, ak si tréner nevie správne zadeliť čas, tréningy nestíha, neplatia alebo kolidujú, žiadne ďalšie schopnosti neuplatní.

Atribúty osobného trénera si určujete vy a nebuďte pri nich rozhodne skromný. Dobrý osobný tréner by mal disponovať koktailom vyššie spomínaných schopností a zručností, ktoré mu umožnia dosahovať adekvátne výsledky. Nejde teda o to, že táto alebo iná trénerova vlastnosť je dôležitejšia. Ak niektorá absentuje úplne alebo je len minimálna, výsledky sa nedostavia. Ak áno, budú nanajvýš priemerné.

FOTO: pohyb.sk

Pridaj komentár