Noe postavil archu pre zvieratá Zeme, aby unikli povodniam. V prípade globálnej katastrofy, uskladňujeme dnes semená rastlín v trezore vo Svalbarde.

Čo ak by sa táto myšlienka rozšírila, aby ochránila všetky najcennejšie umelecké diela, vynálezy a myšlienky ľudstva, ako aj vzorku z nášho prírodného sveta?

Poznanie ľudstva uchovávame v knižniciach, naše umenie v múzeách a galériách, semená rastlín v trezore vo Svalbarde a naše životy digitálne zaznamenávame a reprodukujeme.

Naše dedičstvo by sme mali patrične chrániť a odovzdávať aj budúcim generáciám.

Keď sa v roku 2019 začala výstavba ISS Legacy X, bolo to prirodzené rozšírenie týchto myšlienok.

Ochrana, archív či zbierka, ktorá zachováva a spája úspechy ľudstva a rozmanitosť prírodného sveta a žiada nás, aby sme čelili zložitému vzťahu medzi nimi.

To všetko má pre ľudstvo nevyčísliteľnú hodnotu, preto aj nádej, ktorú vedci do Legacy X vkladajú, je opodstatnená.

Veríme však, že budúce generácie nebudú musieť jej obsah využiť

Pridaj komentár