YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania. Na jej 9. ročníku mohli milovníci umenia zhliadnuť výstavu 65 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ruska, Rumunska, Srbska, Španielska, Veľkej Británie a USA.

65 umelcov z celého sveta predstavilo svoje umenie v Piešťanoch! Viac o YOUNG ART SHOW nám prezradil jej predseda – Martin Ševčovič

Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu a dostať do povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum a komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie.

Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany. Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.

Slávnostná finisáž výstavy sa konala v piatok 21. 10. 2016 o 19:00 vo Veľkej sále Domu umenia Piešťany. Na módnej prehliadke počas finisáže predviedli svoje kolekcie módne dizajnérky: Kristína Bánovská, Monika Pšenicová, Petra Kovácsová, Tatiana Ďurkovová, Tatiana Dvořáková či Viera Futáková.

Program bol taktiež obohatený o vystúpenie klaviristu Jána Raua, tanečníkov z For Fun Crew a rappera VLADISA. Počas finisáže mohli návštevníci ochutnať špeciality z dielne študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Slávnostné podujatie moderovala Diana Hágerová. A ako prebiehal 9. ročník YOUNG ART SHOW z pohľadu jeho predsedu – Martina Ševčoviča? Dozviete sa v exkluzívnom rozhovore špeciálne len pre M magazín.sk

Martin, v roku 2016 sa uskutočnil už 9. ročník podujatia Young Art Show. Ako by si tento ročník zhodnotil?

Plynulý a pokojný! (úsmev) Asi tak som ho vnímal. Za roky realizácie tohto projektu som mal možnosť sa na vlastných chybách veľa poučiť a tento ročník prebehol, ako som povedal, plynulo a pokojne.

Vráťme sa ale trošku do minulosti. Pamätáš si na prvý ročník YAS? Ako by si ho porovnal s posledným 9. ročníkom?

Každý ročník mal svoje špecifiká. Ak sa pýtaš na minulosť, asi by bolo dobré spomenúť, že než som začal projekt organizovať pod značkou Young Art Show, predchádzali tomu 3 skupinové výstavy, ktoré ma presvedčili v tom, že mám v úsilí pokračovať a tak vznikla aj potreba projekt nazvať a vytvoriť mu identitu, ktorú si drží doteraz.

Ako a kedy vznikla myšlienka vzniku YAS?

Myšlienka vznikla počas štúdií na VŠVU, kde po konci semestra študenti prezentujú a obhajujú svoje semestrálne práce pred komisiami. Viacerí čitatelia to určite poznajú pod názvom prieskum. Po obhajobách sú práce prístupné 3 dni aj verejnosti. Treba si uvedomiť , že sa písal rok 2006 a nebolo veľa možností, kde by mohli mladí výtvarníci prezentovať svoje práce. Uvedomoval som si, že po prieskume, končia vystavené práce väčšinou v archíve autorov a vo väčšine prípadov ich verejnosť nemá možnosť vidieť. To bolo podnetom, aby som sa pustil do práce, rezervoval výstavné priestory, dohodol autorov a vznikla prvá výstava ôsmych mladých autorov v piešťanskej mestskej galérii Fontána. Pôvodne bol plán vystavovať len spolužiakov z Katedry grafiky. Tých sa mi však nepodarilo zorganizovať podľa plánu, preto som sa rozhodol prizvať kolegov z iných odborov a tak vznikla myšlienka vystavovať rôzne výtvarné médiá.

Je pre teba niektorý z ročníkov v porovnaní s ostatnými niečím výnimočný?

Všetky ročníky sú výnimočné tým, že sa na nich vystavujú výsledky tvorivých programov mladých výtvarníkov. Vždy je to nová energia v rôznej forme, prenesená do výtvarných artefaktov využitím viacerých médií. Zaujímavý aj na organizáciu bol projekt Young art show 4 – vtedy vystavovalo 93 autorov z desiatich krajín. Ale to sa už priznám, bolo tak akurát. Odvtedy mám skôr opačnú stratégiu a to znižovať počet vybraných autorov.

Ktorá fáza prípravy tohto umeleckého festivalu je pre teba najnáročnejšia?

Hm, mentálne či fyzicky? Každá fáza je dôležitá. Pre lepšie vykreslenie treba čitateľovi povedať, že celý proces trvá jeden rok. V každom období je potrebné podniknúť určité kroky a tým si vytvoriť  pôdu a na nej projekt zrealizovať. Mohol by som prípravu rozdeliť do 4 základných skupín: získavanie finančných zdrojov krytia, komunikácia a logistika s autormi, samotná realizácia projektu a po projekte jeho vyúčtovanie, dotiahnutie a vyhodnotenie.

Podelíš sa s nami o nejaké veselé príhody spojené s YAS?

Keď som z javiska veľkej sály Domu umenia vítal oficiálnych hostí a dovolil som si poznamenať, že Veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ospravedlnila svoju neúčasť a pritom tam sedela v prvej rade a snažila sa kývaním upútať moju pozornosť. Alebo raz technik natieral sokle pod nainštalovanými objektmi na výstave. Asi ho niečo vyrušilo a ako to tam mal rozmaľované, tak to tam aj nechal a zabudol na to. Slávnostné otvorenie prebiehalo, ľudia si prezerali výstavu a rozmaľovaný sokel podstlatý novinami prirodzene pokladali za formu súčasného výtvarného prejavu.

Čo máš ty osobne na YAS najradšej?

Úprimnú pozitívnu spätnú väzbu, či už od diváka alebo od autorov. To je to, prečo investujem veľa úsilia a dáva mi pocit, že v projekte mám pokračovať aj do budúcna.

Ktorého umelca alebo umelkyňu by si veľmi rád videl na festivale YAS?

Každého, pre ktorého je projekt určený a prinesie mu dobrý pocit, že to malo zmysel zúčastniť sa.

Aké novinky môžu fanúšikovia tohto podujatia očakávať v jeho ďalšom ročníku?

Uha, troška predbiehaš (úsmev). Ešte len som vo fázy jeden, teda pracujem na tom, ako zabezpečiť finančné krytie projektu. Ale pevne verím, že prihlásení autori vystavia zaujímavé práce a na tie sa môžu diváci tešiť. Rovnako verím, že sa podarí prezentovať  zaujímavé kolekcie módneho dizajnu v rámci módnej prehliadky.

Vieme, že aj ty si umelec. Priblížil by si nám svoju umeleckú tvorbu?

(úsmev) Umelec. Tomu pomenovaniu by som sa rád vyhol, nakoľko mám pred ním pokoru a sám o sebe by so si to nedovolil tvrdiť. Ani doktorát z umenia ma necertifikuje, že som umelec. Skôr, že sa danej problematike venujem, snažím sa ju pochopiť, uchopiť a energiu smerovať tak, aby výsledky tohto snaženia mohli byť do oblasti umenia zaradené. Ale o tom už nerozhodujem ja, ale to, či výsledok tvorivého programu a jeho obsahová časť dokázala spôsobiť podnet u diváka, ktorý ho oslovil do takej miery, že môžeme hovoriť o umení. Je to veľmi subjektívne a prirovnal by som to k frekvencii – všetci fungujeme na inej. A to, či už je divák naladený na tú moju, alebo či je vôbec schopný sa na ňu naladiť je každého individuálna cesta.

Za rozhovor ďakujeme úspešnému slovenskému umelcovi – Martinovi Ševčovičovi

Pridaj komentár